Kirkkovaltuusto

Saarijärven seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla neljän vuoden välein. Seuraavan kerran seurakuntavaalit järjestettiin syksyllä 2022. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän perusteella. Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä.

Kirkkovaltuusto hyväksyy mm. seurakunnan talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa.

Saarijärven seurakunnan strategia

Kirkkovaltuusto 2022

 

Kirkkovaltuusto muodostettiin seurakuntaliitoksesta johtuen ns. paperivaalilla edellisten vuoden 2018 vaalien tulosten perusteella. 

Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos, seurakunta liittyy seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella. (KL 23:10)

Jos seurakunta yhdistetään toiseen seurakuntaan, kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenten paikat jaetaan seurakuntien kesken siten kuin 11 luvun 7 §:n 2 momentissa säädetään. (KL 23:10)

Kirkkolain 11 luvun 7§:n 2 momentti toteaa seuraavaa: "Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten."

Tämän laskelman mukaisesti Saarijärvi sai 16 paikkaa (sisältää Saarijärven, Kannonkosken, Kivijärven ja Pylkönmäen), Karstula sai 7 paikkaa ja Kyyjärvi sai 4 paikkaa. 

Kirkkovaltuuston jäsenet toimikaudella 2022, suluissa asuinpaikkakunta:

HERTTELI Outi (Kivijärvi)

HIEKKAVIRTA Kari (Saarijärvi) 

HONKONEN Sari (Saarijärvi)

KANTONEN Reijo (Pylkönmäki)

KARHILA Tuula (Kannonkoski)

LAAKSONEN Vesa-Matti (Saarijärvi)

LEPPÄMÄKI Pirjo (puheenjohtaja) (Saarijärvi)

LUOTOLA Pirjo (Saarijärvi)

MOISIO Iida (Pylkönmäki)

NUPPOLA Jari (Saarijärvi)

PASANEN Hannele (Saarijärvi) 

POHJONEN Eija (Saarijärvi)

PUHAKKA Inkeri (Saarijärvi)

SAASTAMOINEN Tarja (Saarijärvi) 

TALASKIVI Seija (Pylkönmäki)

VILJAKAINEN Pekka (Kannonkoski)

HUMPPI Sirpa (Karstula)        

KANGASAHO Pirkko (Karstula)                  

MOISIO Onni (Karstula sittemmin muutto Pylkönmäki)                                              

OIKARI Tarja (Karstula)  

PAAJANEN Tuula (varapuheenjohtaja) (Karstula)    

PEKKANEN Henna-Mari (Karstula)                     

RUUSUVIRTA Mika (Karstula)

KAINU Satu (Kyyjärvi)                                                                   

NOPONEN Alpo (Kyyjärvi)                                                         

NOPONEN Timo (Kyyjärvi)                                                     

VIITALA Niina (Kyyjärvi)