TARJOUSPYYNTÖ SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KIVIJÄRVEN JA KYYJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN KONEELLISESTA HAUDANKAIVUUSTA JA MAANSIIRTOTÖISTÄ 19.2.2024 -  30.4.2027 sekä optio ajalle 1.5.2027-30.4.2028

 

Lisätietoja:

kiinteistöpäällikkö Mikko Mörsky                     puh. 040 809 6610

hautatoimen työnjohtaja Sari Tarvainen        puh. 040-1534794

Seurakunta huolehtii itse uurnahautojen kaivamisesta. Uurnahautauksien osuus on tällä hetkellä n. 25 %, mutta arvion mukaan kasvaa yli 30 prosenttiin vuoteen 2028

mennessä. Vainajien määrässä on vuosittaista vaihtelua, mutta useamman vuoden ajanjaksolla määrä pysyy samansuuntaisena). Vuonna 2028 arkkuhautauksien määrän

arvioidaan olevan n. 130 kpl vuodessa.

Tarjouspyyntö sisältää hintaerottelun mies- ja konetyötunneista. Seurakunta tilaa keväällä haudan tasauksen ja lisäksi osan seurakunnan maansiirtotöistä mies- ja

konetyötuntihinnan perusteella. Maansiirtotöiden määrä vaihtelee vuosittain, arvio on n. 100 tuntia vuodessa.

 

TARJOUS JÄTETTÄVÄ PERJANTAINA 1.12.2023 KLO 15.00 MENNESSÄ OSOITTEESEEN MIKKO.MORSKY@EVL.FI

Tarjoukset avataan seurakunnan toimesta. Tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen.


Tarjousasiakirjat ladattivissa TÄÄLTÄ.