Häät

Vihkiminen ja avioliiton siunaaminen

Avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus. Kirkollisessa vihkimisessä aviopuolisot sitoutuvat toisiinsa Jumalan kasvojen edessä ja todistajien läsnäollessa. Samalla heille ja heidän liitolleen rukoillaan Jumalan siunausta.  Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että kihlakumppanit kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. 

Mikäli pari on solminut avioliiton siviiliviranomaisten edessä, voidaan toimittaa avioliiton siunaaminen. Kyse ei ole silloin oikeudellisesta tapatumasta vaan pääpaino on Jumalan siunauksen pyytämisessä. Avioliiton siunaus muistuttaa muodoltaan hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodoissa. 

Vihkiminen ja avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa, kodissa, juhlapaikalla tai vaikka luonnonhelmassa. Häät voivat olla isot tai pienet. Kirkollinen vihkiminen ja avioliiton siunaus voidaan toimittaa myös arkena ja kahden todistajan läsnäollessa. Kirkkohäiden ei siis tarvitse tarkoittaa jotain suurta - Jumala itse lupaa olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. 

Ennen häitä

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta eli "haetaan kuulutukset". Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää vähintään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. 

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessa tulee pariskunnan molempien osapuolten olla paikalla kirkkoherranvirastossa. 

Mikäli pari haluaa, luetaan kuulutukset kirkossa parin kanssa sovittuna sunnuntaina ennen vihkimistä. Samalla seurakunnan yhteisessä esirukouksessa rukoillaan vihkiparin ja heidän liittonsa puolesta. 

Pappi, kanttori ja kirkko varataan kirkkoherranviraston kautta. Häitä suunnittelevien on syytä olla liikkeellä hyvissä ajoin. Kirkkoherranviraston yhteystiedot löydät täältä.

Vihkivä pappi ottaa yhteyttä vihkipariin ennen häitä. Myös vihkipari voi itse ottaa yhteyttä pappiin esimerkiksi sähköpostilla. Hänen kanssaan järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti ja sovitaan vihkitilaisuuden käytännön järjestelyistä. Tilaisuuden musiikkivalinnoista on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä kanttoriin. Kanttorit ovat kirkkomusiikin ammattilaisia ja osaavat vastata moniin kysymyksiin siitä, millainen musiikki sopii tilaisuuteen. 

Rukoushetki

Samaa sukupuolta olevat parit voivat pyytää rukoushetkeä avioliittonsa puolesta. Rukoushetki voidaan järjestää kirkossa, kodissa, juhlatilassa tai muussa sopivassa paikassa. Rukoushetken järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä autetaan kirkkoherranvirastossa ja sieltä hoituvat myös mahdolliset varaukset. 

Myös avioliiton vuosipäivää voi juhlistaa rukoushetkellä. 

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 
1.Kor.13:13