Hautamaksuhinnasto 1.1.2024 alkaen

 

Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija esimerkiksi vainajan puolisolle. Määrä on yleensä rajoitettu kahteen päällekkäiseen hautasijaan tai kahteen rinnakkaiseen hautapaikkaan.

Seurakunnat perivät hautausmaiden perustamisen ja ylläpidonaiheuttamien kustannusten katteeksi hautapaikkamaksuja. Myydessään hautapaikan seurakunta sitoutuu huolehtimaan mm. hautausmaan nurmikonhoidon, talvikunnossapidon, jätehuollon ja valaistuksen aiheuttamia kustannuksia.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen ei lain mukaan saa olla hautapaikkamaksun suuruutta määrittävä tekijä. Maksujen tulee olla samat kaikille kirkon jäsenyydestä riippumatta. Sen sijaan ulkopaikkakuntalaiselta voidaan periä kotikuntalaista korkeammat maksut. Kappelien ja kirkkojen käytöstä voidaan periä vuokraa kirkkoon kuulumattomilta, vaikka seurakunnan jäseneltä ei perittäisi.

Saarijärven seurakunnassa ei peritä hautamaksuja rintamaveteraaneilta tai heidän puolisoiltaan tai rintamatunnuksen omaavilta naisveteraaneilta.

Käytännön hautaustapahtuman aiheuttamia kustannuksia katetaan hautausmaksuilla. Uurnan hautaaminen ei ole yhtä työlästä kuin arkun hautaaminen, joten uurnahautausmaksu on siksi halvempi. Uurna hautaus sovitaan seurakunnan hautausmaatoimistosta. Myös sirottelun muistolehtoon toteutetaan seurakunnan ohjauksessa.

Kirkkovaltuuston 2023 hyväksymät hautamaksut 2024.