Ristiäiset eli kaste

Kaste on lahja

Kaste on Jumalan lahja meille. Kasteessa ihmisestä tulee Kristuksen oma ja seurakunnan jäsen. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on käytössä lapsikaste, tavallisimmin lapsi kastetaan noin 6-8 kuukauden iässä. Ihminen voidaan kastaa myös isompana lapsena tai nuorena tai aikuisena rippikoulun yhteydessä. 

Ennen kastetta

Kastejuhlan käytännön järjestelyistä, kuten papista ja juhlan ajankohdasta, sovitaan kirkkoherranvirastossa. Kirkkoherranviraston yhteystiedot löydät täältä.

Useimmiten lapsen kastejuhlaa vietetään hänen ollessaan 6-8 viikon ikäinen. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai. Saarijärven seurakunnassa kasteaikoja annetaan lauantaisin klo 14 alkaen ja sunnuntaisin klo 13 alkaen.

Kastetilaisuus voidaan järjestää kirkossa, kodissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa juhlatilassa.

Ennen tilaisuutta vanhemmat ja pappi tutustuvat toisiinsa kastekeskustelussa. Papin kanssa sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä.

Vanhemmat saavat etukäteen postissa väestörekisterikeskuksen lomakkeen, johon merkitään lapsen etunimet ja sukunimi. Lomakkeen kääntöpuolella on ohjeita nimen antamiseen. Lomake annetaan papille kastekeskustelussa tai viimeistään kastetilaisuudessa. Seurakunnasta tulee ohjevihkonen kasteen järjestämiseksi sekä lomake, johon merkitään kummien nimitiedot, henkilötunnus sekä kirjoillaoloseurakunta. Lomake annetaan papille kastekeskustelun yhteydessä.

Kummit

Kummi on kastettavalle lapselle tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kummeus on kaunis luottamustehtävä.

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi kummina voi toimia kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. 

Kasteen jälkeen

Kastetta seuraavana sunnuntaina lapsen nimi luetaan kirkossa, jos vanhemmat antavat tähän luvan, ja hänen puolestaan rukoillaan esirukouksen yhteydessä. Kastetun nimi julkaistaan paikallislehdessä vanhempien luvalla. Myös nuorena tai aikuisena kastetun nimi voidaan julkaista kastetun omalla luvalla. 

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. 
Mark. 10:14

Pappi kastaa lasta, lapsi on kummisedän sylissä
Heidi-pappi kastaa lasta

Kirkkoherranvirasto

Avoinna 1.1.2019 alkaen ma-pe klo 8.30-15
Urheilutie 5
43100 Saarijärvi
puh 040-1534 736

Mikäli puheluusi ei voida heti vastata, jätä viesti, niin sinulle soitetaan takaisin.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan kasteen ja vihkimisen järjestelyistä ja varataan pappi toimituksia varten. Virastosta saa myös virkatodistuksen ja siellä voi tehdä sukuselvityksiä.

Tilavaraukset hoituvat myös näppärimmin kirkkoherranviraston kautta, oli kyseessä sitten yksittäisen tilaisuuden järjestämisestä tai liikuntasalivuoron varaamisesta. Tilavuokrauksesta löydät lisätietoja ja hinnaston täältä.

Kirkkoherranviraston vastuulla on lisäksi seurakunnallinen  tiedottaminen.

 

YouTube-video