Ristiäiset eli kaste

Kaste on lahja

Kaste on Jumalan lahja meille. Kasteessa ihmisestä tulee Kristuksen oma ja seurakunnan jäsen. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on käytössä lapsikaste, tavallisimmin lapsi kastetaan noin 2-3 kuukauden iässä. Ihminen voidaan kastaa myös isompana lapsena tai nuorena tai aikuisena rippikoulun yhteydessä. 

Ennen kastetta

Kastejuhlan käytännön järjestelyistä, kuten papista ja juhlan ajankohdasta, sovitaan seurakuntatoimistossa. Seurakuntatoimiston yhteystiedot löydät täältä.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai. Saarijärven seurakunnassa kasteaikoja annetaan lauantaisin klo 14 alkaen ja sunnuntaisin klo 13 alkaen.

Kastetilaisuus voidaan järjestää kirkossa, kodissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa juhlatilassa.

Ennen tilaisuutta vanhemmat ja pappi tutustuvat toisiinsa kastekeskustelussa. Papin kanssa sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä.

Vanhemmat saavat etukäteen postissa väestörekisterikeskuksen lomakkeen, johon merkitään lapsen etunimet ja sukunimi. Lomakkeen kääntöpuolella on ohjeita nimen antamiseen. Lomake annetaan papille kastekeskustelussa tai viimeistään kastetilaisuudessa. Lapuan hiippakunnan keskusrekisteristä tulee ohjevihkonen kasteen järjestämisestä. Kirjeessä on mukana myös hiippakuntamme seurakuntien yhteystiedot.

Kummit

Kummi on kastettavalle lapselle tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kummeus on kaunis luottamustehtävä.

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi kummina voi toimia kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö. 

Kasteen jälkeen

Kastetta seuraavana sunnuntaina lapsen nimi luetaan kirkossa, jos vanhemmat antavat tähän luvan ja hänen puolestaan rukoillaan esirukouksen yhteydessä. Kastetun nimi julkaistaan paikallislehdessä vanhempien luvalla. Myös nuorena tai aikuisena kastetun nimi voidaan julkaista kastetun omalla luvalla. 

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. 
Mark. 10:14

Mikä lapselle nimeksi?

Kasteessa Jumala kutsuu lapsen nimeltä omakseen. Nimi onkin iso osa ihmisen identiteettiä, ja siksi sitä pohditaan pitkään ja hartaasti.

Suomessa nimien valintaa ohjaa nimilaki. Vuoden 2019 alusta nimilaki uudistui, ja lapselle on nyt mahdollista antaa neljä etunimeä. Nimen valinnassa voi käyttää myös mielikuvitusta, mutta erityisen harvinaisten nimien kohdalla kannattaa nimivaihtoehto ottaa papin kanssa puheeksi hyvissä ajoin.

Lapsi voi saada kasteessa isän tai äidin sukunimen - tai yhdistelmäsukunimen. Avoparin lapsi voi saada isän sukunimen vasta, kun isyydenvahvistus on rekisteröity. Vaikka isyydentunnustaminen olisi tehty neuvolassa raskausaikana, kuluu isyydenvahvistamisen rekisteröintiin lapsen syntymästä yli 30 päivää. Tämä kannattaa ottaa huomioon ristiäisaikaa sopiessa, jos lapsi halutaan isän sukunimelle.

Lisää etu- ja sukunimilaista voit lukea Finlex-sivustolta.

Pappi kastaa lasta, lapsi on kummisedän sylissä
Heidi-pappi kastaa lasta

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Seurakuntatoimisto

Avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-12
Urheilutie 5
43100 Saarijärvi
puh 040-1534 736

Seurakuntatoimistossa sovitaan kasteen ja vihkimisen järjestelyistä ja varataan pappi toimituksia varten. Palvelemme koko seurakunnan aluetta.

Tilavaraukset hoituvat myös näppärimmin seurakuntatoimiston kautta, oli kyseessä sitten yksittäisen tilaisuuden järjestämisestä tai liikuntasalivuoron varaamisesta. Tilavuokrauksesta löydät lisätietoja ja hinnaston täältä sivulta.

Seurakuntatoimiston vastuulla on lisäksi seurakunnallinen  tiedottaminen.

 

YouTube-video