Karstulan seurakuntatalon tilanne (päivitetty 20.1.2023)

Karstulan seurakuntalo ei ole käytettävissä tilaisuuksiin, toimintaan tai työpisteenä seurakunnan työntekijöille. 

Seurakuntatalosta on tehty kuntotutkimukset vuosina 2016 ja 2022 ja viimeisimmät mikrobianalyysit marraskuussa 2022. Näiden tulosten ja seurakunnan työntekijöiden oirekyselyn perusteella seurakuntatalo ei ole turvallinen työskentelypaikka tai kokoontumistila. 

Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 2.2.2023. Kuntotarkastuksen tuloksista ja Karstulan seurakuntatalon tilanteesta pidetään avoin yleisöinfo Karstulan kirkossa 31.1.2023 klo 18 alkaen. 

Väistötiloina käytetään Karstulan kirkkoa, virastotaloa, Punaista tupaa ja muita tiloja. Seurakunnan nettisivuilla ja lehti-ilmoituksissa ilmoitetaan uudet kokoontumispaikat. Säännöllisesti seurakuntatalolla kokoontuvien ryhmien vetäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä Saarijärven seurakuntatoimistoon ja tekemään uudet tilavaraukset. 

Tiedotusvastuu asiasta on talousjohtaja Emilia Jalomäellä

 

Karstulan seurakuntatalon historia

 • Vihitty käyttöön 1973, huoneistoala 425 neliötä

 •  Vuonna 1983 laajennettu 30 neliöllä ja vuonna 1990 laajennettu 80 neliöllä

 •  2000-luvun alkupuolella henkilöstön terveydellisten oireiden vuoksi vuosina 2004 ja 2005 rakennuksessa toteutettiin kuntotutkimus, materiaali- ja sisäilmatutkimuksia 

 • Tulosten perusteella rakennuksen käyttöä voitiin jatkaa, mutta henkilöstön rakennuksessa viettämää aikaa rajoitettiin ja kasvatustyön kerhotoiminta siirrettiin vuokratiloihin

 •  Vuonna 2007 päätettiin peruskorjauksen toteuttamisesta ja työhön varattiin 1,2 miljoonaa euroa

 •  Peruskorjaussuunnitelmassa päätetty purkaa kaikki alapohjarakenteet ja nostaa harkoin ulkoseinien alajuoksu siten ettei puuaineisia osia jää betonirakenteen sisään (valesokkelikorjaus)

 •  Kesällä 2008 työmaapalaverissa päätetty ettei ulkoseiniin piirrettyä harkkorakennetta toteuteta vaan vanhat alajuoksut jäävät paikoilleen. Kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa ei ole merkintää asian viemisestä kirkkoneuvoston päätettäväksi. 

 • Peruskorjattu rakennus vihittiin käyttöön 8.2.2009

 •  Uusi kuntotutkimus tehty 2016:

  • ei havaittu poikkeavaa mikrobikasvustoa (4 näytettä)

  • riskirakenne eli valesokkelirakenne edelleen  olemassa

  • Korjauskehotus: Ulkoseinät on korjattava siten, ettei seinärakenteista pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. Seinän alaosa ns. valesokkeliosa on suositeltavaa nostaa esimerkiksi kengittämällä ulkoseinärakenteet.

  • Henkilökunnan wc-tilojen väliseinä vanhaa ulkoseinärakennetta, jossa suora yhteys maaperään - tämä korjattu  keväällä 2016.

  • Vesikatto heikossa kunnossa: paikkausjälki ja kosteusvuotokohtia (2023: sataa edelleenkin yläpohjaan)

 •  Henkilöstön oirehtimisen vuoksi tilattu uusi kuntotutkimus 2022: vuoden 2016 rakenteet paikallaan ja tilanne pahentunut, mikrobivaurioita

 Rakennuksen tase-arvo 1.1.2021 noin 773.000 euroa (investointivarauksia n. 400.000 euroa), peruskorjauslainaa jäljellä n. 140.000 euroa. Vuoden 2022 tilanne ei ole vielä tiedossa, koska tilinpäätös ei ole valmistunut. 

 

Karstulan seurakuntatalon kuntotutkimukset 

Vuoden 2022 kuntotutkimuksen sisältö erittäin tiivistettynä: 

Seurakuntatalossa on ulkoseinistä otetuista 17 näytteestä kymmenessä (10) on selvää mikrobikasvustoa ja neljässä (4) on epäily poikkeavasta mikrobikasvustosta.  Väliseinistä otettiin kolme näytettä, joissa ei ole poikkeavaa mikrobikasvustoa. Yläpohjasta otetuissa viidessä näytteessä ei ole poikkeavaa mikrobikasvustoa, mutta tuuletus on huono. Rakennuksen kunto ei ole hyvä, siinä on paljon riskirakenteita ja ilmavuotoja. Erityisen ongelmallista talossa on sen valesokkelirakenne, yläpohja ja vesikatto. 

Vuoden 2022 kuntotutkimus on luettevissa tästä. 

Syksyllä 2022 henkilöstön oirekyselyssä kaikki vastaajat kokivat

 • seurakuntatalon huoneilman tunkkaiseksi, huonoksi.
 • Ilmanvaihto koettiin riittämättömäksi, lisäksi homeen tai maakellarin hajua sekä muut epämiellyttävät hajut koettiin vaivaaviksi.
 • silmä oireita (kutinaa, kirvelyä tai ärsytystä) ja epäilivät oireiden johtuvan työympäristöstä.
 • nenän ärsytystä, tukkoisuutta tai vuotamista ja suurin osa epäilivät oireiden johtuvan työympäristöstä.
 • yskää ja yö unta häiritsevää yskää. Puolet epäilivät oireiden johtuvan työympäristöstä ja puolet eivät osanneet sanoa.

Vuoden 2016 kuntotutkimuksessa rakennuksen rakenteet, erityisesti valesokkeli, yläpohja ja vesikatto on todettu huonokuntoisiksi. Kuntotutkimuksen jälkeen seinien ja lattian välejä tiivistettiin ja erittäin huonokuntoinen, maaperään ulottuva väliseinä korjattiin keväällä 2016. 

Vuoden 2016 kuntotutkimus on luettavissa tästä. Kuntotutkimuksen käsittely hallinnossa vuonna 2016 luettavissa tästä. 

Vuoden 2005 kuntotutkimus ilman näyteosia, jotka eivät ole julkisia Työterveyslaitoksen v.2005 päätöksen mukaan, luettavissa tästä. 

Vuoden 2008 peruskorjauksen kilpailutuksen korjaustyöselitys(suunnitelma) perustusten, ulkoverhouksen ja katon osalta luettavissa tästä. 

Vuoden 2008 työmaapöytäkirja, jossa päätetty olla toteuttamatta valesokkelikorjausta, ilman henkilötietoja luettavissa tästä.

 

Karstulan virastotalon ja kirkon tilanne


Vuoden 2016 kuntotutkimuksen perusteella on tarpeen toteuttaa Karstulan virastotalon tarkempi kuntotutkimus mikrobianalyyseineen keväällä 2023, minkä jälkeen kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä.

Karstulan kirkon alapohjan siivoaminen toteutetaan kesällä 2023. 

Valkoinen alttari, jolla kuusi kynttilää ja krusifiksi. Virsitaulu
Karstulan seurakuntatalon juhlasalissa on vietetty mm jumalanpalveluksia.