Hautausmaatoimisto ja hautauspalvelut

Saarijärven seurakunnan hautausmaatoimisto vastaa seurakunnan yhdeksän hautausmaan toiminnasta.

Hautausmaatoimistossa Saarijärven seurakuntakeskuksessa sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori sekä varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.

Kaikki Saarijärven seurakunnan hautausmaiden hautapaikat varataan Saarijärven seurakuntatalolla sijaitsevasta hautausmaatoimistosta.  Etukäteen ei hautapaikkaa voi varata. Hautausmaatoimistossa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautapaikka-asiat.

Hautausmaatoimisto puh. 040-1534 794 (ma-ti, to-pe klo 9-12)

Käyntiosoite: Urheilutie 5, Saarijärvi (ma-ti, to-pe klo 9-12)

 

Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu

Hautaustoimilaki (1.1.2004) velvoittaa seurakuntia seuraamaan hallinta-aikoja.

Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvoston 8.2.2018 § 71 tekemän päätöksen mukaisesti  seurakunnassa on aloitettu hautojen hallinta-aikojen tarkastelu. Hautojen hallintaoikeuksien tarkkaileminen  mahdollistaa jo olemassa olevien hautojen ja hautausmaiden käytön mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi se osittain estää vanhojen hauta-alueiden museoitumisen. Unohdetuille haudoille on lisäksi mahdollista löytää uusia käyttäjiä (hoitajia).

Hallinta-aikojen tarkastelu koskettaa kaikkia seurakunnan hautausmaita, mutta se aloitetaan Kolkanlahden hautausmaalta.

 

Pylkönmäen hautausmaan hautojen hallinta-aikojen päättyminen

Kirkkoneuvosto on 4.2.2021 kokouksessaan päättänyt aloittaa hallinta-aikojen tarkastelun Pylkönmäen hautausmaalla. Tarkastusjakso on 31.12.2020 mennessä päättyneillä hallinta-ajoilla. Kesällä 2021 ryhdytään laittamaan tiedotteita haudoille, joita toimenpide koskee. Niille hallintaoikeuden haltijoille, joiden osoite on tiedossa lähetetään asiasta myös kirje.

Hallintaoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa hauta uudelleen 1.9.2023 mennessä. Ellei hautaoikeutta jatketa, on haltijalla mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki 1.4.2024 mennessä. (KL 17 luku 2 §). jonka jälkeen seurakunnalla on oikeus luovuttaa hauta uudelleen käytettäväksi ja haudalla oleva muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta.

Lisätietoja asiasta Saarijärven seurakunnan hautausmaatoimistosta p. 040- 1534 794 (ma-ti, to-pe klo 9-12) Urheilutie 5. 43100 Saarijärvi

 

Kolkanlahden hautausmaan hautojen hallinta-aikojen päättyminen


Kolkanlahden hautausmaalla sijaitsevien hautojen 31.12.2017 päättyneestä hallinta-ajasta


Kolkanlahden hautausmaalla sijaitsevien hautojen hallinta-aika on päättynyt ennen 1.1.1968 käyttöön otettujen hautojen osalta, jos hautaan ei ole lunastettu hautaoikeuden jatkoa.

Haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt, laitetaan tiedotteet. Tiedote on kirjoitettu valkoiseen säänkestävään paperiin ja kiinnitetty puutikkuun, joka sijoitetaan haudan välittömään läheisyyteen.

Hallintaoikeuden haltijalle on mahdollisuus lunastaa hauta uudelleen 1.8.2020 mennessä. Ellei hautaoikeutta jatketa, hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki 31.1.2021 mennessä (KL 17 luku 2 §), jonka jälkeen seurakunnalla on oikeus luovuttaa hauta uudelleen käytettäväksi ja haudalla oleva muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta.

Luettelo niistä haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt, julkaistaan Saarijärveläinen –lehdessä 31.7.2018 ja uudelleen kesällä 2019. Lisäksi kaikille hallintaoikeuden haltijoille, joiden yhteystiedot seurakunnalla on ollut käytössään, on lähetetty asiasta tiedote. Tiedotteessa on yksilöity hautatunnus.


Lisätietoja asiasta Saarijärven seurakunnan hautausmaatoimistosta (Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi, puh. 040-1534 794 (ma-ti, to-pe 9-12)).

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.2.2021 todennut seurakunnan hallintaan siirtyneet hautapaikat Kolkanlahden hautausmaalla. Seurakunnan hallintaan siirtyneiden hautapaikkojen muistomerkkejä säilytetään hautapaikoilla 1.5.2024 saakka, jolloin ne siirretään erilliselle varastointialueelle. Paikat otetaan uudelleen käyttöön 1.8.2024 alkaen