Kirkkoneuvosto 


Kirkkoneuvosto johtaa Saarijärven seurakunnan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan valittua jäsentä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajilla. Talousjohtaja pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat.

Saarijärven seurakunnan strategia

Kirkkoneuvosto 2022

Autonen Jarmo, khra, pj
Jäsen, henkilökohtainen varajäsen suluissa ja alue:

Tuula Karhila (Sirpa Jäsberg) Kannonkoski

Reijo Kantonen (Iida Moisio) Pylkönmäki

Jukka Ruusuvirta (Outi Hertteli) Kivijärvi

Sirpa Humppi (Pirkko Kangasaho) Karstula

Alpo Noponen (Raimo Tamminen) Kyyjärvi

Inkeri Puhakka (Juha Savonen) Saarijärvi

Sari Honkonen (Tarja Saastamoinen) Saarijärvi

Eija Pohjonen (Jyrki Rahkonen) Saarijärvi

Vesa-Matti Laaksonen (Kari Hiekkavirta) Saarijärvi

Hannele Pasanen (Pirjo Luotola) Saarijärvi

Timo Jokinen, vpj (Mikko Raitanen) Saarijärvi/Pylkönmäki