Kirkkoneuvosto 


Kirkkoneuvosto johtaa Saarijärven seurakunnan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sopimukset seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee sen päätökset täytäntöön. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Kirkkoherra toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan valittua jäsentä. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös kirkkovaltuuston puheenjohtajilla. Talousjohtaja pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja esittelee toimialaansa kuuluvat asiat.

Saarijärven seurakunnan strategia

Kirkkoneuvosto 2017-2018

Autonen Jarmo, khra, pj

Honkonen Sari

Jokinen Timo, vpj

Kinnunen Tuula

Laaksonen Vesa-Matti

Leppämäki Pirjo

Talaskivi Anna-Liisa

Talaskivi Hannu

Viljakainen Pekka