Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 9.12.2021

10.12.2021 21.05

Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui 9.12.2021 ja päätti seuraavista asioista: 

Lisätalousarvio II vuodelle 2021

Kirkkoneuvoston hyväksyi Lisätalousarvio II vuodelle 2021, joka sisältää menon lisäyksiä 127.830 euroa ja menojen vähennyksiä -154.650 euroa. Tulon lisäyksiä on 87.400 euroa ja tulon vähennyksiä -166.890 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus budjettiin: -52.670 euroa.

On kuitenkin todennäköistä, että tulojen lisäys on suurempikin kuin arvioitu 87.400 euroa, sillä vuoden verokertymä todennäköisesti ylittyy. 

-----

Talousarvioehdotus 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024

Talousarvio on alijäämäinen 134.409 euroa. Myös suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä, mutta alijäämän osuus jää kuitenkin vähäisemmäksi kuin yhdistyvien seurakuntien arvioitu taseen ylijäämä 31.12.2021.  Vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutettavat rakennusten myynnit parantavat vuosien 2022 ja 2023 tulosta. Kirkkovaltuusto vahvistaa talousarvion 16.12.2021

-----

Kirkkoneuvosto vahvisti tilojen käyttömaksut ja hautojen hoitomaksut 1.1.2022 alkaen. Maksuihin ei esitetty korotuksia.

----

Kirkkoneuvoston päätti tilata Hinkalon alueen yleiskaavamuutoksen muuttamista koskevat asiakirjat. Lopullisen päätöksen yleiskaavan muutoksesta tekee Karstulan kunta.

---

Kirkkoneuvosto päättää toteuttaa yhdessä Hiilipörssin kanssa noin 30 hehtaarin suoalueen ennallistamisen Pylkönmäellä.

----

Kirkkoneuvosto päätti tarjota pysyvään suojeluun yhteensä noin 56 hehtaaria seurakunnan omistamia alueita, joista Leuhujoen varrella sijaitsee 9 hehtaaria, Kusiaismäessä noin 13,5 hehtaaria ja Mansikkaniemen tilalla noin 24 hehtaaria ja Kannonkoskella Kivi-Ojalan tilalla noin 9 hehtaaria. Kaikki oheiset kohteet on hyväksytty ELY:n sisäisessä METSO-ryhmässä METSO-ohjelmassa toteutettavaksi.

----

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Tervaniemen alueelta Kivijärveltä yhteensä noin 6,3 hehtaarin määräalojen myymistä neljälle eri taholle korkeimpien tarjousten mukaisesti. Lopullisesti kaupat vahvistaa kirkkohallitus.