Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 12.12 mm. Mellikan leirikeskus ja talousarvio 2020

13.12.2019 11.36

Kirkkovaltuusto hyväksyi Keski-Suomen IT-alueen johtosääntö- ja sopimusmuutokset sekä Lapuan hiippakunnan keskusrekisterin sopimuksen ja johtosäännön tarkentavat muutokset. Muutoksilla ei ole merkittäviä kustannusvaikutuksia seurakunnan talouteen.

Kirkkovaltuusto vahvisti hautamaksut vuodelle 2020 kirkkoneuvoston esityksen mukaan.

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2019. Lisätalousarvion jälkeen talousarvio on 104.272 euroa alijäämäinen (vrt. alkuperäinen talousarvio 249.262 euroa alijäämäinen).

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti talousarvion vuodelle 2020. Jokainen työala on tehnyt vähintään 5 % säästöt. Vuosikate on 85.152 euroa miinuksella, tilikauden alijäämä on 212.872 euroa alijäämäinen.

Kirkkovaltuusto päätti esittää tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle kolmen määräalan myyntiä: Lepistö-nimisestä tilasta Kivijärvellä n. 1,6 hehtaarin määräala, Tarvaala-nimisestä tilasta Saarijärvellä 0,8 hehtaarin määräala ja Kallinjärvessä sijaitseva Myllysaari. 

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston ja Mellikka-työryhmän esityksen mukaisesti, että leirikeskus Mellikka pidetään seurakunnan omassa käytössä ja samanaikaisesti sitä vuokrataan muille seurakunnille ja muille toimijoille aktiivisesti. Mikäli Mellikan vuokraustoiminta ei onnistu ja alijäämä ei pysy kohtuullisella tasolla (max.  25.000 e/v), ryhdytään myyntitoimiin.