Uutislistaukseen

KIVIJÄRVEN KIRKON JA TAPULIN MAALAUS KESÄLLÄ 2019

1.2.2019 11.19

KIVIJÄRVEN KIRKON JA TAPULIN MAALAUS KESÄLLÄ 2019
 
Tausta ja valmistelu
Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus toteutuu kesällä 2019, mutta takan on pitkä valmisteluvaihe. Kirkko on valmistunut vuonna 1875 ja on suojeltu rakennus. Siksi sen kunnostaminen pitää toteuttaa kirkkolain mukaisesti Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2017 Saarijärven seurakunta kilpailutti ja valitsi Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen toteuttamaan kirkon ja tapulin kunnostussuunnitelman. Tuolla suunnitelmalla ja siihen perustavalla kustannusarviolla seurakunta haki ja sai keväällä 2018 Kirkkohallitukselta avustuksen kirkon maalaukseen. Suunnitelmia täsmennettiin vuoden 2018 aikana ja esimerkiksi kappelista toteutettiin värianalyysi kaikista sen maalikerroksista. Syksyllä 2018 kirkkovaltuusto varasi vuodelle 2019 Kivijärven kirkon ja tapulin maalaukseen on varattu 450.000 euroa. Koska maalausurakka ylitti hankintalain kansallisen kynnysarvon rakennusurakan osalta, se kilpailutettiin HILMA -Julkiset hankinnat palvelut –ilmoituskanavassa.
 
Määräaikaan mennessä maalausurakasta saatiin kolme tarjousta, joista kaksi ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 31.1.2019 maalausurakan toteuttajaksi Maalausliike K. Salo Oy:n, joka on maalannut mm. Saarijärven kirkon sisäpuolen ja Uuraisten kirkon sisä- ja ulkopuolen. Hankkeen valvojaksi kirkkoneuvosto valitsi rakennusmestari Keijo Sirosen.
 
Toteutus
Työt alkavat kappelin osalta 1.4. ja kirkon osalta 15.4. ja päättyvät syyskuussa 2019. Tänä aikana kumpaakaan rakennusta ei käytetä, vaan kaikki jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet järjestetään joko Kivijärven seurakuntatalolla tai Juurikkaharjun kappelissa. Hautaan siunauksen ajaksi työskentely työmaalla pysäytetään ja työskentely on kokonaan kielletty sunnuntaisin. Seurakuntatalon alakerta on urakoitsijan tauko- ja sosiaalitilana ja siten myös se on 1.4. alkaen pois käytöstä. Alakertaa yleensä käyttävät ryhmät voivat kokoontua seurakuntatalon yläkerrassa.
 
Maalausurakka alkaa maalinpoistolla. Kirkon ja tapulin pinnasta on otettu materiaalinäytteet, joista löytyi raja-arvot ylittävät määrät lyijyä, mikä aiheuttaa erityisvaatimuksia suojautumisessa maalinpoistossa ja jätteenkäsittelyssä.
 
Kappelin ympärille rakennetaan telineet ja se huputetaan kokonaisuudessaan. Kirkon osalta telineiden rakentaminen ja huputtaminen tapahtuvat sakara kerrallaan.  Myös kirkon vesikatto huoltomaalataan ja ikkunoiden karmit ja listojen ulkopinnat korjataan ja maalataan.
 
Maalattavaa puupinta-alaa kirkossa on noin 1400 m² ja tapulissa 520 m². Lähtökohtana on säilyttää kirkon ja tapulin nykyinen värimaailma.
 
Tiedotus
Hankkeen valvojana toimii rakennusmestari Keijo Sironen. Käytännön järjestelyistä seurakunnan puolesta vastaa Olavi Hakkarainen. Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy on hankkeen suunnittelija. Kivijärven kirkon ja tapulin maalaustyöryhmässä jäseninä ovat Eero Sekki (pj), Heikki Tarvainen, Kari Hiekkavirta, Emilia Jalomäki, Keijo Sironen, Tuula Kinnunen, Timo Kemppainen ja Olavi Hakkarainen (varajäsen).
 
Huhtikuussa 2019 kivijärveläisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille järjestetään info myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Lisäksi seurakunta rekrytoi kivijärveläisen nuoren some-toimittajaksi päivittämään seurakunnan facebook-sivulle kuvia ja tietoja maalaustyön etenemisestä. Itse maalaustyömaalle ei ulkopuolisilla tahoilla ole mahdollisuutta tutustua, mutta Kivijärven kylän raitilta jokainen pääsee seuraamaan aitopaikalta remontin etenemistä.