Uutislistaukseen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 7.3.2024

Saarijärven kirkkoneuvosto kokoontui 7.3.2024 ja päätti seuraavista asioista:

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän jäseniksi vuodelle 2024 Veikko Kaalikosken, Santtu Kynnäksen ja Mette Mannisen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan yhdeksän hautausmaan hoitosuunnitelmat.

Kirkkoneuvosto päätti solmia METSO-sopimuksen Saarijärvellä Mansikkaniemen tilalla sijaitsevasta 24 hehtaarin alueesta. Metsäalue siirtyy pysyvään suojeluun ELY-keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen perusteella alueen maapohjan jäädessä seurakunnan omistukseen.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että n seurakunnassa on toteutettu kirkollisen esineistön inventointi vuosina 2022-2023. Työn suorittivat Saana Lind ja Hedda Ohls.  Yhteensä 1044 esinettä inventointiin. Yksittäisiä esineitä oli yhteensä 5000, mutta esineitä saattoi olla samanlaisia useampia kappaleita, jolloin  nämä inventoitiin saman esinenumeron alle (Karstulassa n. 1000 esinettä, Kyyjärvi 550, Pylkönmäki 500, Kivijärvi 1050, Kannonkoski 550, Saarijärvi 1400)

Kirkkoneuvosto päätti striimauksesta seuraavaa:

1.    seurakunta pyytää kevään aikana vapaaehtoisia ilmoittautumaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, joista yksi on mm. striimaus;

2.    vapaaehtoisten lukumäärä, mahdollisuus striimaukseen ja tekninen osaaminen vaikuttavat siihen striimataanko seurakunnassa jumalanpalveluksia;

3.    pyritään siihen, että vapaaehtoiset striimaavat jatkossa erityisjumalanpalveluksia joitain kertoja vuodessa seurakunnan Facebook-kanavalle;

4.    vapaaehtoisten tekemää striimaustyötä koordinoimaan ja viestinnällisenä tukihenkilönä nimetään seurakunnan työntekijä, jonka nimittämisestä vastaa kirkkoherra

5.    jatkaa radiointia sen laajan kuulijakunnan ja seurakunnan ikääntyneille jäsenille saavutettavamman viestintäkanavan vuoksi;

6.    seurakunnassa voidaan panostaa jumalanpalvelusten striimauksen sijasta lyhyisiin YouTube tai/ja Facebook hartauksien tai muiden videoiden tekemiseen (tämä perustuu täysin nykyisten tai tulevaisuudessa rekrytoitavien työntekijöiden omaan vapaaehtoisuuteen ja innokkuuteen);

7.    striimaukseen liittyvät jumalanpalveluslähetysten lisäkulut kohdistetaan seurakunnan tiedotus -kustannuspaikalle ja tästä aiheutuvat kustannukset rahoitetaan 5000 eurolla vuonna 2024 kirkkoneuvoston kokeilumäärähalla

Päätökseen liittyvää taustoitusta löytyy kirkkoneuvoston pöytäkirjan päätösesityksen perusteluista ja liitteenä olevasta tiedotteesta.

Kirkkoneuvosto puoltaa tuomiokapitulille seurakuntapastori Suvi Löytynojan virkavapautta ajalle1.9.2024- 31.8.2025 ja seurakuntapastori Jenna Kyllösen nimittämistä viransijaiseksi vastaavaksi ajaksi. Kirkkoneuvosto puoltaa tuomiokapitulille seurakuntapastori Olli-Pekka Kaukometsän virkavapautta 1.8.2024 – 31.1.2025 välisellä ajalla.

 

8.3.2024 09.25