Uutislistaukseen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 25.1.2024

Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että Kyyjärven seurakuntapastorin virkaan nimetään Tuula Laitinen 1.6.2024 alkaen. Tuula Laitinen omaa eniten kokemusta seurakuntapastorin tehtävästä ja seurakuntatyöstä. Varalle nimetään Severi Sutinen samoin ehdoin.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan tiistaina 13.2.2024. Pappis- ja maallikkojäsenet sekä pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat on jaettuhiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2024.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan lähetystyön johtosäännön.

Kirkkoneuvosto päätti, että Saarijärven seurakunnassa otetaan käyttöön Kirkkohallituksen kilpailuttama Domus asianhallintajärjestelmä Triplan Oy:n toimittamana. Tavoiteaikataulu käyttöönotolle on 1.1.2025 alkaen.

 

Kirkkoneuvosto päätti, että Saarijärven seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia vuoden 2025. Kirkon oma ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa kerralla viisi vuotta.

Ympäristövastaavaksi nimettiin ruokapalveluesimies Eija Kujanpää ja ympäristövastaavan työn tueksi, seurakunnan ympäristödiplomin hakemista varten ja seurakunnan ympäristötyötä varten nimetään työryhmä, johon valitaan jäseniksi ruokapalveluesimies Kujanpää, hautatoimenjohtaja Tarvainen, kappalainen Pasanen, kiinteistöpäällikkö Mörsky, suntio Rantala ja metsäasiantuntija Pekka Viljakainen sekä kirkkoneuvoston nimeämä luottamushenkilö Jussi Halttunen.

Kirkkoneuvosto päätti hankkia Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven hautausmaiden koneellinen haudankaivuu M. A. Rautiainen Tmi yrityksen jättämän tarjouksen mukaisesti.  

26.1.2024 11.26