Uutislistaukseen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 7.12.2023

Kirkkoneuvosto päätti, että Karstulan ja Saarijärven alueen diakonian virkoja ei täytetä vakinaisesti, koska kukaan virkoja hakeneista ei täyttänyt kirkkohallituksen edellyttämää vaatimusta vaadittavasta tutkinnosta.

Kirkkoneuvosto päätti laittaa nykyisen seurakuntapastorin eläköitymisen vuoksi Kyyjärven kappeliseurakunnan seurakuntapastorin virka avoimeksi. Virkamääräyksen svirkaan 1.4.2024 alkaen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan toimintastrategian 2030, henkilöstöstrategian 2030 ja metsästrategian 2030 ja esittää niitä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan uuden hallintosäännön, joka korvaa aikaisemmat kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kappelineuvostojen ohjesäännöt ja päätti esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto käsitteli myös uudistetun taloussäännön ja päätti esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan diakoniatyön johtosäännön.

Kirkkoneuvosto päätti Pylkönmäen hautausmaalla 31.12.2020 päättyneiden hallintoaikojen päättymisestä ja seurakunnalle siirtyvistä hautapaikoista.  Seurakunnan hallintaan siirtyneiden hautapaikkojen muistomerkkejä säilytetään hautapaikoilla 1.5.2027 saakka, jolloin ne siirretään erilliselle varastointialueelle. Muistokivet myös inventoidaan. Varastoon siirrettävät muistokivet kuvataan ja kuvatiedosto arkistoidaan ja annetaan myös kotiseutuyhdistyksen ja/tai museon käyttöön.

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2024 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026.  Saarijärven seurakunnan vuoden 2024 arvioitua alijäämä on 53.769 euroa ja myös suunnitelmavuodet 2025-2026 ovat alijäämäisiä. Positiivista on kuitenkin se, että aikaisempiin arvioihin verrattuna alijäämä on vähäisempi eli seurakuntaliitoksen jälkeinen tasapainopiste on löytymässä.

Seurakunnan kaiken toiminnan kulut ensi vuonna ovat yhteensä n. 4,45 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut ovat n. 2,3 miljoonaa euroa.  Palveluja ostetaan vuosittain n. 1.3 milj. euroa,  tarvikkeita ja tavaraa n. 0,6 milj eurolla ja avustuksia annetaan n. 0,11 milj. euroa. Vuokrakulut ovat n. 44.000 euroa ja muut toimintakulut n. 140.000 euroa.  

Verotuloja arvioidaan tulevan n. 3,3 milj. euroa ja valtionrahoitusta n. 0,3 miljoonaa euroa. Valtionrahoitus on tarkoitettu kattamaan seurakunnan valtion puolesta hoitamia tehtäviä mm. hautausmaiden ylläpitoa ja kirkon jäsenten henkilörekisteriä. Saarijärven seurakunnassa valtionrahoitus ei riitä kattamaan näistä tehtävistä aiheutuvia kuluja, joten seurakunta käyttää niihin myös verotuloja. Valtionrahoituksen jakoperusteena on kunnan jäsenmäärä eikä hautausmaiden määrä, minkä vuoksi Saarijärven seurakunta on häviäjä rahoitusta jaettaessa.

Metsätuloja seurakunnan arvioidaan ensi vuonna saavan n. 400.000 euroa, vuokratuottoja n. 100.000 euroa, maksutuottoja ja myyntituottoja n. 350.000 euroa ja kolehtituottoja n. 55.000 euroa. Lisäksi seurakunnan arvioidaan saavan ensi vuonna METSO-korvauksia n. 300.000 euroa.

Verotuskuluja seurakunta maksaa ensi vuonna n. 50 000 euroa, kirkon keskusrahastomaksuja n. 250 000 euroa ja lainaa Karstulan seurakuntatalon remontista n. 12.000 euroa.

Seurakunnalla on vielä aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää, jolla pystytään kattamaan tulevien kolmen vuoden alijäämä, mutta ns. nollatuloksen saavuttamiseen jo ennen sitä pyritään kaikin tavoin.

Kirkkoneuvosto päätti nimittää Sairi Suomisen Karstulan alueen diakonian viran määräaikaiseksi hoitajaksi 60 % työajalla ajalle 1.2.2024-31.1.2025.

 

8.12.2023 09.19