Uutislistaukseen

SAARIJÄRVEN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 11.5.2023

Karstulan seurakuntatalon ja virastotalon tilanne: 

 

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta oli laatinut kirkkoneuvoston kokoukseen uuden seurakuntatalon rakentamisesta n. 300 m² hyötypinta-alaan (TAKU – kustannustieto 2023 – järjestelmällä).  Tämän laskelman mukainen maksimikustannusarvio uudisrakennukselle on 1 233 000 euroa (alv 0 %) / 1 562 euroa (alv 24 %). Laskelma sisältää aikaisemman laskelman lisäksi vainajakylmiön rakentamisen rakennuksen yhteyteen, mutta ei edelleenkään kaikkia mahdollisia hyvityksiä. Laskelma ei sisällä arvioita toimistotilojen siirtämisestä seurakuntatalon yhteyteen, mistä aiheutuisi vielä useiden kymmenien tuhansien eurojen lisäkulut.  

 

Kiinteistöpäällikön mukaan alustava arvio seurakuntatalon purkukustannuksista on n. 70 000 euroa.  

 

Kirkkoneuvoston päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle   

 • Karstulan seurakuntatalon ja virastotalon alueelle kaavan poikkeamisluvan ja/tai asemakaavan muutoksen valmistelun aloittamista; 
 • Karstulan virastotalon myyntiinlaittamista 20 000 euron minimihinnalla. Jos tarjousta ei saada 31.8.2023 mennessä, haetaan virastotalolle purkulupaa talon mikrobivaurioiden, olemattomaan muunneltavuuteen ja seurakunnan tuleviin tarpeisiin soveltumattomuuden vuoksi;  
 • Karstulan seurakuntatalolle haetaan purkulupaa talon laajojen mikrobivaurioiden, korkeiden korjauskustannusten ja seurakunnan tuleviin tarpeisiin soveltumattomuuden vuoksi; 
 • Karstulan uusien kokoontumistilojen hankevalmisteluun myönnetään 30 000 euron hankeraha; 
 • Uusien kokoontumistilojen osalta linjataan seuraavat perusperiaatteet:  
 1. tilojen koko mitoitetaan Karstulan väestöennusteen ja vähintään 30 vuoden käyttöiän mukaan  
 2. maksimineliömääränä suunnittelussa pidetään n. 400 neliötä (sisältäen tekniset tilat) 
 3. tilojen osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa:  
  • uusi, korkeintaan 400 neliöinen seurakuntakoti  
  • monitoimitila kirkossa ja toimistotilat muualla 

    

 4. 4. tiloista halutaan mahdollisimman monikäyttöiset, aikaa kestävät ja käyttökustannuksiltaan edulliset; 

 

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön edistämään uusien kokoontumistilojen hankevalmistelua, virastotalon myyntiä, asemakaavamuutoksen ja/tai poikkeusluvan valmistelua, kumpi kaavoitusviranomaisen kanssa keskustelun perusteella järkevämpää onkaan ja seurakuntatalon purkamista. 

 

Kirkkoneuvoston muut päätökset

 

Kirkkoneuvosto myönsi ylimääräistä hankerahaa Puuhapuisto Veijarissa järjestettävän kevätkauden päätöstapahtuman avaamiseksi myös ukrainalaisille. Viime vuonna tapahtuman suosio oli suuri. Tänä vuonna kevätkauden päätöstapahtuma järjestetään keskiviikkona 31.5. Ilmoittautuminen käynnissä seurakunnan nettisivuilla.  

Lisäksi rippukoulutyöhön hankitaan selkoraamattuja ja muita erityisrippikoulun tarvikkeita.

 

Hinkalon leirikeskuksen alueen kaavamuutos on hyväksytty Karstulan valtuustossa 3.4.2023. Uuden kaavan mukaan alueella on neljä loma-asuntotonttia, joista kahdessa on rakennus. Jokaiseen tonttiin kuuluu rantaviivaa. Entisen leirikeskuksen päärakennus ja hirsinen Hinkalo-pirtti ovat molemmat omilla tonteillaan. Molemmissa rakennuksissa on ongelmia:  päärakennuksessa on sisäilmaongelmia ja hirsirakennuksessa ei ole rakentamisvaiheessa huomioitu hirsirakentamisen ominaispiirteitä, kuten kattovasojen liukurautoja tai hirren painumavaroja. Seurakunta on talvella 2023 korjannut hirsipirtin pienimmät puutteet ja avannut rakenteita siten, että tuleva omistajan voi nähdä puutteet ja helpommin korjata ne.  

 

Kirkkoneuvosto päätti laittaa myyntiin neljä Hinkalon alueen omarantaista tonttia, joista kahdessa on rakennus ja solmia niiden myynnistä välityssopimuksen OP Koti Saarijärven kanssa. Tonteille ja rakennuksille ei aseta pohjahintaa, vaan ne myydään tarjousten perusteella. Ennen kunkin kaupan hyväksymistä kirkkovaltuustossa, pyydetään riippumattoman kiinteistönvälittäjän arviointilausunto.  

 

Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakunnassa avoinna olleeseen seurakuntapastorin määräaikaiseen viransijaisuuteen nimitetään Jenna Kyllönen 15.11.2023 alkaen, mikäli hän saa pappisvihkimyksen. Varalle valitaan Teemu Sarkkinen samoin ehdoin. Aikavälille 1.9.-14.11.2023, ennen pappisvihkimystä, teologin tehtävään valitaan Jenna Kyllönen ja varalle valitaan Teemu Sarkkinen.  

 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa avoimeksi nuoristyönohjaajan viransijaisuuden. Hakuaika päättyy 7.6.2023 klo 12. Valinnan suorittaa kirkkoneuvosto 15.6.2023. Virka tulee ottaa vastaan mielellään 1.8.2023 alkaen, sijaisuus kestää 31.8.2024 saakka. Virkapaikkana Saarijärven seurakuntatalo/Mansikkaniemen pappila.  

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2024. 

 

 

12.5.2023 08.07