Uutislistaukseen

SAARIJÄRVEN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 30.3.2023

Kirkkoneuvosto päätti avata seurakuntapastorin sijaisuuden ajalle 1.9.2023 – 31.8.2024. Ilmoittautumiset seurakuntapastorin viransijaisuuteen päättyvät pe 28.4.2023. Kirkkoneuvosto suorittaa valinnan, antaa lausunnon valittavasta ja mahdollisesti varalle valittavasta to 11.5.2023. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkamääräyksen istunnossaan 17.5.2023 

 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että Saarijärven seurakuntaan on suunniteltu piispantarkastus 16.2 – 18.2.2024. Kirkkoneuvosto nimesi piispantarkastuksen ohjelmaa suunnittelemaan ohjelmatyöryhmän, johon kuuluvat talousjohtaja Emilia Jalomäki, seurakuntapastori Mervi Sahinaho, toimistosihteeri Wilhelmiina Ahola, kirkkoherra Jarmo Autonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Jokinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki ja kirkkoneuvoston jäsen Jussi Halttunen. 

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka on -581 098,61 euroa alijäämäinen. Tilinpäätös käsitellään tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuustossa. Tilinpäätöksen vuosikate on ylijäämäinen 50 288 euroa, mikä talousarvioon verrattuna 28 150 euroa parempi. Alijäämä muodostuu vuoden 2022 aikana tehdyistä kertapoistoista ja uuden poistosuunnitelman mukaisten poistoaikojen lyhenemisestä ja kohteiden poistamisesta loppuun. Vuoden 2022 aikana poistettiin loppuun mm. Karstulan virastotalo.  Kertapoistoja tehtiin yhteensä 173 580,39 euroa ja poistoaikojen lyhentämisestä aiheutunut ylimääräinen summa oli 280 118,55 euroa.  Loput poistoista olivat suunnitelman mukaisia poistoja. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä tehty merkittävä poistojen siivous helpottaa seurakunnan talouden suunnittelua ja seuraavien vuosien taloutta.  

 

Saarijärven Kirkon, Läntisen ja Kolkanlahden hautausmaiden koneellisen haudankaivuun urakoitsijaksi valittiin HT-Kone Oy. Sopimus haudankaivuusta on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2026 välisen ajan kolmen kuukauden irtisanomisajoin molemmin puolin.  

31.3.2023 09.13