Uutislistaukseen

SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 9.3.2023

SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 9.3.2023

Kirkkoneuvosto valitsi avoinna olleeseen nuoristyönohjaajan viran määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 15.3.-9.10.2023  sairaanhoitaja Jukka Tienhaaran.  

Kirkkoneuvosto päättää hakea kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avustusta seurakunnan maantieteelliseen laajuuteen, toimintakeskusten väliseen etäisyyteen ja Karstulan tilaongelmasta johtuen. Saarijärven seurakunta on maantieteellisesti 17. suurin Suomessa.   

Kirkkoneuvosto päätti toteuttaa Karstulan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen Lamminranta-tilan ostamisesta seurakunnalle 279 400 euron hintaan. Tilan omistaa Paula Rahkosen rahasto.  

Kirkkoneuvosto päätti aloittaa uuden Strategia 2030 valmistelutyön. Strategiatyöryhmään valittiin kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Jokinen Saarijärveltä, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki Saarijärveltä sekä kirkkoneuvoston jäsenet Jussi Halttunen Karstulasta ja Tuula Karhila Kannonkoskelta. Tämän lisäksi työntekijät valitsevat keskuudestaan yhden jäsenen työryhmään. 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi työsuojelullisena toimenpiteenä poistetun katafalkin Karstulan kirkosta ja kirkollisten ilmoitusten ilmoittamisen jatkossa vain yhdessä lehdessä per kappeliseurakunta.

Karstulan virastotalo ja väistötilat Karstulassa:                       

Kirkkoneuvosto totesi, että WSP Finland on toimittanut Karstulan virastorakennuksen kuntotutkimuksen ja että virastorakennuksesta otetuista yhdeksästä näytteestä neljässä on selvää mikrobikasvustoa ja kolmessa epäily mikrobikasvustosta. Virastorakennuksen tilojen käyttö seurakuntatalon väistötiloina ei ole järkevää rakennuksen mikrobivaurioiden vuoksi. Kuntotutkimuksen perusteella virastorakennus on siinä kunnossa että seurakunnan on päätettävä pidetäänkö ja peruskorjataanko virastorakennus vai luovutaanko siitä (myynti tai purkaminen).  

Karstulan virastotalo on valmistunut vuonna 1986 ja seurakuntatalo vuonna 1973. Karstulan vuonna 2019 valmistuneessa asemakaavassa molemmat ovat suojeltu merkinnällä sr-2. On harmillista, että asemakaavan valmisteluvaiheessa kuntaan ei ole toimitettu vuonna 2016 valmistunutta kuntotutkimusta, josta rakennuksen huono kunto ja välttämätön tarve merkittävillä muutos- ja korjaustoimille olisi tullut ilmi.  

Jos seurakunnan kirkkovaltuusto päätyy siihen, että rakennusten purkaminen on seurakunnan kannalta järkevin ratkaisu, tulee ensin hakea lupaa poiketa kaavasta ja sen jälkeen vasta purkulupaa. Kirkkohallitus ei myönnä avusta purkamiseen, mutta ei myöskään aseta mitään ehtoja purkamiselle, koska rakennusten suojelustatus on vain asemakaavassa. 

Seurakunta on saanut tarjoukset neljästä eri väistötilamahdollisuudesta Karstulassa. Kaikki tilat täyttävät asetetut vähimmäiskriteerit. Tiloista kannattaa solmia useamman vuoden pituinen vuokrasopimus, koska kaikissa tapauksissa (peruskorjaus, purkaminen, uuden rakentaminen, muut vaihtoehdot) seurakuntatalon ja virastotalon osalta menee useita vuosia rakennusten asemakaavan suojelumerkinnän ja seurakunnan päätöksentekomenettelyn vuoksi.  

Kirkkoneuvosto päätti vuokrata As Oy Karstulan Säästökulmasta vuokrahuoneiston seurakunnalle sopivimpana ratkaisuna ja kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikön toteuttamaan tilaan seurakunnan tarvitsemat muutostyöt. 

Kirkkoneuvosto päätti, että Karstulan seurakuntatalo suljetaan toistaiseksi heti kun vuokrattavat väistötilat ovat käytettävissä. Kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikön tilaamaan virastotalosta asiantuntijalausunnon sen peruskorjauksen kustannusarviosta.  

Seurakunnan omistamista tiloista käytössä on jatkossa Karstulan kirkko ja Punainen tupa.  

Virastotalon kuntotutkimusraportti julkaistaan seurakunnan nettisivuilla. 

13.3.2023 14.50