Uutislistaukseen

Saarijärven kirkkovaltuuston kokous 13.12.2022 tiedote

Saarijärven kirkkovaltuusto kokoontui ja päätti tänään 13.12.2022 seuraavista asioista:

Saarijärven kirkkovaltuusto hyväksyi määräalan kaupan Saarijärven kaupungin kanssa. Saarijärven seurakunta luovuttaa Saarijärven kaupungille n. 5 ha määräalan ja Saarijärven kaupunki luovuttaa Saarijärven seurakunnalle kaksi yhteensä n. 17 ha määräalaa ja lisäksi kohteiden arvon erotuksena välirahaa 6 730 e. Määräalan kauppa vaatii vielä kirkkohallituksen virastokollegion vahvistuksen.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2022 muuttamisesta kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti. Lisätalousarvio I 2022 sisältää menon lisäyksiä 393.882 euroa ja menojen vähennyksiä 81.000 euroa. Tulon lisäyksiä on 195.850 euroa ja tulon vähennyksiä 73.860 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus budjettiin: -190.892 euroa. Isoimmat muutokset lisätalousarviossa ovat poistot, jotka liitosvaiheen talousarviota laadittaessa unohdettiin, yhteensä n. 160 360 euroa.  

Kirkkovaltuusto hyväksi yksimielisesti maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen Myrsky Oyj:n kanssa Pylkönmäen Hillonevalle. Seurakunnan omistuksessa oleva alue tuulivoimapuiston mahdollisella hankealueella on n. 450 hehtaaria. Tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran vuosille 2023-2024 ja perustaa seurakuntaan vakituisen kiinteistöpäällikön viran.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden poistosuunnitelman ja sen lisäksi vuodelle 2022 kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiset kertapoistot, yhteensä 169.360 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on valmistunut. Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa lähtökohtana on 2,950 miljoonan euron verotuloarvio. Seurakunnan kirkollisverotuloprosentti on edelleen 1,75.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 315.959 euroa ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisten poistojen vuoden 2023 osuus on 247.2434 euroa, joka vahvistetaan 13.12.2023 kirkkovaltuuston kokouksessa poistosuunnitelman käsittelyn  jälkeen. Tilikauden tulos on 100.635 euroa ylijäämäinen, vuosien 2024 ja 2025 arvioitu tulos on alijäämäinen.

Kirkkovaltuusto päätti korottaa 1.1.2023 alkaen hautaus- ja hautapaikkamaksuja seuraavasti: hautapaikkamaksuihin tulee n. 13 prosentin ja hautausmaksuihin n. 6 prosentin korotus.

14.12.2022 21.30