Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 24.5

Saarijärven kirkkovaltuusto kokoontui tänään 24.5.2022 ja päätti seuraavista asioista: 

Seurakuntavaalien vaalilautakunnan kokoonpanosta päätettiin seuraavaa:  

Vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet: Jarmo Autonen, Olavi Vuori, Heikki Tarvainen, Anna-Liisa Talaskivi, Maija Hintikka (Kannonkoski), Marita Pasanen (Kivijärvi), Raimo Tamminen (Kyyjärvi), Tarja Oikari (Karstula), Liisa Mäkinen (Pylkönmäki). 

 Vaalilautakunnan varajäsenet: Kirsi Saari (Kannonkoski), Kaija-Leena Kaunonen, Anita Hänninen, Aino Rautiainen, Jukka Kainulainen (Kannonkoski), Hannu Ahonen (Kivijärvi), Satu Kainu (Kyyjärvi), Tapani Lahti (Karstula), Raimo Suuronen (Pylkönmäki) 

 Kirkkovaltuusto päätti, että  

• vaaleissa toimitaan yhtenä äänestysalueena; 

• varsinaisena vaalipäivänä 20.11 seurakunnassa on yksi äänestyspaikka Saarijärven kirkko, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan; 

• nimetä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi rovasti Olavi Vuoren.  

 Kirkkovaltuusto totesi, että vaalin ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta ja ennakkoäänestys voidaan järjestää myös kappeliseurakuntien kirkoissa, seurakuntataloissa tai muualla. 

---- 

Kirkkovaltuusto hyväksyi Saarijärven seurakunnan, Karstulan seurakunnan, Karstulan seurakunnan hautainhoitorahaston ja Kyyjärven seurakunnan tilinpäätökset tilikaudelta 2021.  

Saarijärven seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 3.236,81 euroa alijäämäinen. Kirkollisverotuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 56 623 euroa ja olivat yhteensä 2 023 217 euroa, veroprosentti 1,75 %. 

Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat päättivät vuonna 2021, että keskenäistä laskutusta seurakuntaliitokseen liittyen (henkilöstö- ja hankintakulut) ei toteuta sen työläyden vuoksi ja koska seurakuntaliitoksesta johtuen 1.1.2022 kolmen seurakunnan edellisten vuosien ali- ja ylijäämät yhdistyvät joka tapauksessa. Saarijärven seurakunta vastasi seurakuntaliitokseen liittyvistä kuluista ja tämän vuoksi tilinpäätös on alijäämäinen. 

Karstulan seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 141 863,41 euroa ylijäämäinen. Karstulan seurakunnan päättäjien ja työntekijöiden pitkäjänteinen työ ja investointien siirtäminen seurakuntaliitoksen jälkeiseen aikaan on selkein syy ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Karstulan seurakunnan aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen jälkeen 1.1.2022 yhteiseen seurakuntaan siirtyvä kumulatiivinen ylijäämä on 82 346,09 euroa. Seurakuntaliitoksessa siirtyy mukana myös Karstulan seurakunnan 155 936 euron pitkäaikainen laina. 

Karstulan hautainhoitorahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämä on 3 245,74, mutta aikaisempien vuosien alijäämää on 10 355,85 euroa ja se katetaan Saarijärven seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä. 

Karstulan hautainhoitorahasto on lakkautettu Karstulan kirkkovaltuuston päätöksellä päättymään 31.12.2021. Karstulan seurakunnan hautainhoitorahaston jäljellä olevat sitoumukset siirtyivät osaksi Saarijärven seurakunnan talousarviokirjanpitoa ja vanhoihin sopimuksiin liittyvät hautojenhoitovelvoitteet hoidetaan sopimusten mukaisesti. 

Kyyjärven seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 2 369,73 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan Saarijärven seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä, samoin kuin Kyyjärven seurakunnan edellisten tilikausien alijäämä 32 408,57 euroa. 

------
Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2023 veroprosentti on 1,75 % eli sama kuin Saarijärven seurakunnassa on ollut vuodesta 2012 saakka. Päätöksessä otettiin huomioon seurakuntaliitoksen mukanaan tuoma kirkollisverotuloprosentin laskeminen Karstulan ja Kyyjärven kuntien alueilla, valtionvarainministeriön toimittaman verotuloarvion epävarmuus ja seurakunnan jäsenmäärän vähenemisestä tulevaisuudessa johtuva verotulojen määrän laskeminen.
----
Kirkkovaltuusto päätti myydä Karstulassa sijaitsevan Mattilan paritalon 55.000 eurolla Seppo ja Tuula Tiaiselle, jotka ovat paritalon monikymmenvuotiset vuokralaiset. Myyntihinta on kiinteistönvälittäjien arvion mukainen. Seurakunta tilasi rakennuksesta kuntotarkastuksen, jonka mukaan kohteessa on erittäin mittavat kunnostustarpeet, joista ostajat ovat tietoisia ja ottavat ne kaupassa vastatakseen. 
----
Kyyjärven ns. rovastin pappilan myynti käsiteltiin ja kirkkovaltuusto päättää myydä pappilan Väinö Lindgrenille 42.000 euron hintaan. Kyyjärven seurakunta järjesti pappilan myynnistä kolme avointa tarjouskierrosta syksyllä 2021 ja päätti myynnistä joulukuussa 2021.
Molemmat kiinteistökaupat menevät Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

 

9.6.2022 21.33