Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.2.2022

Saarijärven kirkkoneuvosto kokoontui 24.2. ja teki seuraavia päätöksiä:   

Kirkkoneuvosto päätti nimittää diakonian viransijaisuuteen 1.3. – 31.12.2022 väliseksi ajaksi valitaan Kristiina Saarelan. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kyyjärven ns. rovastin pappilan kauppakirjan, Kyyjärven seurakunnan valtuusto on käsitellyt kaupan jo aikaisemmin. 

Kirkkoneuvosto myönsi Saarijärven seurakunnan (sisältäen myös Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven seurakunnat) Kansallisarkiston Jyväskylän toimipaikkaan tallettamille julkisille asiakirja-aineistoille (väestörekisteri-, talous- ja hallintoarkistot)  digitointiluvan. Kansallisarkistoon talletetut asiakirjat ovat seurakunnan omaisuutta.  Kansallisarkisto on asiakirja-aineistojen digitoinnin keskeisin kansallinen toimija. Kansallisarkisto on digitoinut asiakirja-aineistoja vuodesta 2004 lähtien. Asiakkaiden käytettävissä on yli 100 miljoonaa digitoitua asiakirjatiedostoa, joista keskeinen osa liittyy suku- ja paikallishistoriallisiin lähdeaineistoihin.

Kirkkoneuvosto täydensi seurakunnan kiinteistötyöryhmää, nimittäen siihen Jarkko Hännisen Kyyjärveltä, ja metsätyöryhmää, nimittäen siihen Tapani Lahden Karstulasta. 

2.3.2022 17.20