Uutislistaukseen

Vaalilautakunta päätti laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuuston kokoonpanosta

16.6.2021 19.23

Saarijärven seurakunnan vaalilautakunta kokoontui keskiviikkona 16.6.2021 ja päätti 1.1.2022 laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuuston kokoonpanosta.


Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto on esittänyt seurakuntaliitos aloitteessaan 13.4.2021 § 16 että liitosseurakunnan kirkkovaltuusto muodostetaan edellisten vaalien 2018 tulosten perusteella.  Kirkkohallitus on 27.5.2021 § 92 päättänyt hyväksyä seurakuntaliitoksen. Samalla kirkkohallitus on päättänyt, että laajentuvan Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto 1.1.2022 lukien muodostetaan kirkkolain 23 luvun 10 §:n mukaisesti edellisten vaalien tuloksen perusteella.

Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuusto on vahvistanut 13.4.2021 § 17 kirkkolain 11 luvun 7§:n 2 momentin mukaisesti kirkkovaltuuston paikkajaon seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella.

Saarijärven seurakunnan tulevassa kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Kirkkovaltuusto jakoi 27 paikkaa seurakuntien kesken kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti ja vahvisti paikkajaon: Kyyjärvi saa yhteensä 4 paikkaa, Karstula saa yhteensä 7 paikkaa, Saarijärvi saa yhteensä 16 paikkaa.

Vaalilautakunta muodosti vuoden 2022 kirkkovaltuuston ns. paperivaalina edellisten vaalin tuloksen perusteella. Kunkin seurakunnan saamat paikat jaettiin ehdokkaiden kesken edellisten vaalin tulosten ja vertaislukujen mukaan.

Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuustoon valitut jäsenet ja varajäsenet 1.1. – 31.12.2022:

1. Saarijärveltä kirkkovaltuustoon on valittu seuraavat 16 jäsentä:

Honkonen Sari, Laaksonen Vesa-Matti, Hiekkavirta Kari, Leppämäki Pirjo, Karhila Tuula, Puhakka Inkeri, Nuppola Jari, Hertteli Outi, Saastamoinen Tarja, Moisio Iida, Pohjonen Eija, Viljakainen Pekka, Kantonen Reijo, Luotola Pirjo, Talaskivi Seija ja Pasanen Hannele.

2. Saarijärveltä valittujen varajäseniksi nimettiin valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä:

Ruusuvirta Jukka, Raitanen Mikko, Villman Sanna, Jokinen Timo, Savonen Juha, Kinnunen Pinja, Rahkonen Jyrki, Rautiainen Ville, Jukkala Seppo, Pollari Marjut, Leuhu Kirsi-Maria, Iso-Ahola Jukka, Hukka Marjatta, Lähteenmäki Virpi, Kainulainen Jukka, Kyllönen Markku, Hänninen Anita, Leppänen, Eija, Matokangas Marita, Niemelä Satu, Järvinen Esa, Jäsberg Sirpa, Paavola Kaisu, Luukka Lyydia, Saastamoinen Juha, Hurskainen Mirja, Seppälä Inkeri, Leppänen Enni, Pasanen Irma ja Lähteinen Tuula.

3. Karstulasta kirkkovaltuustoon on valittu seuraavat 7 jäsentä:

Ruusuvirta Mika, Paajanen Tuula, Pekkanen Henna-Mari, Oikari Tarja, Moisio Onni, Humppi Sirpa ja Kangasaho Pirkko.

4. Karstulasta valittujen varajäseniksi nimettiin valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä:

Västi Ilkka, Lahti Arja, Muhonen Sirpa, Saarenketo Hilkka, Lampinen Soile, Kolari Riitta, Koskinen Hilkka, Sauna-aho Riitta, Pasanen Marjoriitta, Jäntti Elina ja Takkula Minna.

5. Kyyjärveltä kirkkovaltuustoon on valittu seuraavat 4 jäsentä:

Kainu Satu, Noponen Alpo, Noponen Timo ja Viitala Niina.

6. Kyyjärveltä valittujen varajäseniksi nimettiin valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä:

Kyrönlahti Tanja, Huumarkangas Markku, Oinonen Kai, Pölkki Päivi, Tamminen Kaisa, Kirvesmäki Pekka, Mäkelä Sauli, Hänninen Jarkko, Isoniemi Mika, Oikari Seppo, Tamminen Raimo, Aksela Marko, Laajala Heljä, Paakkarinen Raimo, Kotanen Pirkko, Isoaho Tuomo, Koivisto Erkki, Pohjoiskangas Ulpu ja Lampinen Eeva-Liisa.