Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 8.6.2021

16.6.2021 19.20

Saarijärven kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 8.6.2021 ja teki seuraavia päätöksiä:

Kirkkovaltuusto tutustui Benet Oy:n Jouni Järvisen esittelemään energiainvestointiselvitykseen.  Raportin tuloksia seurakunta hyödyntää päättäessään tulevien vuosien energiainvestoinneista ja niiden järjestyksestä. Seurakunnan rahoituspohja ja taloudellinen tilanne ei mahdollista kaikkien lämmitysratkaisujen uudistamista yhtäaikaisesti, vaan energiamuodon muutoshankkeet on aikataulutettava ja priorisoitava takaisinmaksuajan, hiilineutraaliushyödyn ja helppokäyttöisyyden perusteella. Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoneuvoston suunnittelemaan seurakunnan talousarviota ja kiinteistöinvestointeja energiainvestointiselvityksen perusteella.

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura on ilmoittanut tuomiokapitulin istunnossa irtisanoutuvansa piispan virasta 1.2.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta, jonka takia tuomiokapituli on määrännyt toimitettavaksi piispanvaalin.

Kirkkolain mukaan piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat: 1) hiippakunnan papit; 2) hiippakunnan lehtorit; 3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen; 4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja Oulun hiippakunnan piispan vaalissa; 5) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat; 6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.  

Jokainen seurakunta valitsee yhden valitsijan ja muut maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien väkilukujen määrän suhteessa tuomiokapitulin määräämän jaon mukaisesti. Tuomiokapituli on määrännyt maallikkovalitsijoiden määräksi Saarijärven seurakunnassa kymmenen (10) henkilöä.

Tuomiokapituli on määrännyt piispanvaalin ajankohdiksi tiistain 2.11.2021 klo 13.00 ja tarvittaessa 2. vaalipäivän ajankohdaksi tiistain 23.11.2021 klo 13.00.

Kirkkovaltuusto valitsi piispanvaaliin seuraavat kymmenen maallikkovalitsijaa:

Reijo Kantonen

Tuula Karhila

Jukka Ruusuvirta

Vesa-Matti Laaksonen

Pirjo Leppämäki

Eija Pohjonen

Inkeri Puhakka

Sari Honkonen

Timo Jokinen

Pekka Viljakainen

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilit, hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen, jonka mukaan tilikauden 2020 alijäämä 129.558,48 euroa katetaan aiempien vuosien ylijäämistä ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020.

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2022.