Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto päätti 27.5 mm. entisten turvesoiden myynnistä

Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto kokousti tänään laavulla ja nuotion äärellä. Kirkkoneuvosto tutustui Metsä-Kolkanniemen tilaan ja seurakunnan metsien hoitoon Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan Janne Löytöjärven esityksen johdolla. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi VersoWoodin korkeimman tarjouksen Pylkönmäen Mäkelän tilalle (729-413-27-8) valmistellun 6.7 hehtaarin mäntyvaltaisen päätehakkuuleimikon metsätaloussuunnitelman pohjalta. 

Seurakunta on tilannut Benet Oy:lta energiainvestointiselvityksen seurakunnan kiinteistöistä. Raportti on nyt valmistunut ja se esitellään kirkkovaltuustolle 8.6. kokouksessa.  Raportin tuloksia seurakunta hyödyntää päättäessään tulevien vuosien energiainvestoinneista ja niiden järjestyksestä. Seurakunnan rahoituspohja ja taloudellinen tilanne ei mahdollista kaikkien lämmitysratkaisujen uudistamista yhtäaikaisesti, vaan energiamuodon muutoshankkeet on aikataulutettava ja priorisoitava takaisinmaksuajan, hiilineutraaliushyödyn ja helppokäyttöisyyden perusteella. Raportissa rakennuksia vertaillaan eri tekijöiden perusteella ja annetaan suositeltu investointijärjestys. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tutustuu selvitykseen kokouksessaan ja valtuuttaisi kirkkoneuvoston suunnittelemaan seurakunnan talousarviota ja kiinteistöinvestointeja energiainvestointiselvityksen perusteella. Energia-asiantuntija Jouni Järvinen tulee kirkkovaltuuston kokoukseen esittelemään selvitystä.  

Saarijärven kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.11.2020 päättänyt käynnistää Pylkönmäen entisten turvetuotantoalueiden myynnin. Talousjohtaja on loppuvuonna 2020 käynyt neuvotteluita alueen myyntiprosessin aloittamisesta Keski-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen Juha Sydänmaan kanssa ja laittanut seurakunnan nettisivuille tiedon siitä, että alue on tulossa myyntiin. Metsänhoitoyhdistys on tehnyt arvion metsämaan arvosta. Kirkkoneuvosto päätti laittaa alueen myyntiin hintapyyntö 230 000 euroa. Tarjoukset on jätettävä 16.6.2021 mennessä. Myyntikanava on Metsätilat.fi -sivusto ja myynnistä tiedotetaan myös seurakunnan nettisivuilla. Kohde myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena mutta pienemmästäkin määräalasta voi tehdä tarjouksen. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

28.5.2021 20.49