Uutislistaukseen

Kirkon ovet avoinna, tervetuloa seurakunnan tilaisuuksiin 

Saarijärven seurakunnassa kokoontumisrajoitukset lievenevät ke 12.5 alkaen. Tämä perustuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiin ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistukseen. 

12.5 - 1.6.2021 seurakunnan tiloissa voidaan järjestää korkeintaan 50 hengen kokouksia (tämä koskee mm. seurakuntataloja yms. tiloja). Kirkoissa voidaan kuitenkin järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia edellyttäen, että turvallisuus taataan. 

Tämä tarkoittaa, että seurakuntalaisilla on käytännössä vapaa pääsy jumalanpalveluksiin ja kirkoissa järjestettäviin tilaisuuksiin (kirkot ovat huomattavan suuria tiloja). 

Saarijärven ja Kivijärven kirkot on mitoitettu noin 850 henkilölle. Kun käytetään vähintään 2 metrin turvavälejä, huolehditaan turvallisuuksista ja etäisyyksistä kaikissa tilanteissa niin näihin kirkkoihin voidaan ottaa turvallisesti 200 - 250 henkilöä.

Kannonkosken ja Pylkönmäen kirkon on mitoitettu noin 300 - 400 henkilölle. Näihin kirkkoihin voidaan ottaa turvallisesti 50 - 100 henkilöä. 

Rajoitukset kirkossa kohdistuvat siis ainoastaan hyvin suurin tilaisuuksiin, kuten konfirmaatiomessuihin ja konsertteihin.  

Kokoontumisrajoitukset eivät enää juurikaan ole esteenä seurakunnan kokoontumisille ja normaalille toiminnalle. Käytännössä "lockdown" on päätynyt seurakunnan toiminnassa 10 ja 20 hengen kokoontumisrajoitusten jäädessä historiaan. 

On toivottavaa, että rohkenemme lähteä liikkeelle turvallisuusohjeita noudattaen. Seurakunnan ovet ovat avoinna ja toivotamme lämpimästi tervetulleiksi seurakunnan tilaisuuksiin. 

Kaikissa kokoontumisissa on ehdottomasti noudatettava terveysviranomaisten ja aluehallintoviraston turvallisuusohjeita. Seurakunnan tiloihin tultaessa on desinfioitava tai pestävä kädet, noudatettava vähintään 2 metrin turvavälejä, käytettävä hengityssuojaimia tai kasvomaskeja (vahva kehotus ja suositus), lisäksi on noudatettava muita hygienia ja henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita, flunssa oireisena ei saa tulla yhteisiin tilaisuuksiin.  

Tarjoilussa ei vielä palata normaaliin infektioriskin vuoksi. Saarijärven kirkon tapulikahvio ei kesän aikana ole auki. Yksittäisiä kirkkokahvi tilaisuuksia voi kuitenkin olla erityisin turvajärjestelyin. 

Kesän aikana kokoontumisrajoitukset mahdollisesti vielä lievenevät, mikäli aluehallintovirasto niin päättää. 

12.5.2021 11.44