Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 25.3.2021

26.3.2021 14.13

Saarijärven kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.3.2021 seuraavista asioista: 

Kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti kirkkovaltuustolle Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien liitosta 1.1.2022 alkaen seurakuntaliitosselvityksen mukaisesti. Saarijärven kirkkovaltuuston kokous seurakuntaliitosaloitteesta 13.4. klo 18.30 seurakuntatalolla. Keskustelu ja päätöksenteko seurakuntaliitoksesta seurakuntalaisten seurattavissa Saarijärven seurakunnan facebook-sivuilla. Seurakuntalaiset voivat lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen: jarmo.autonen@evl.fi ja emilia.jalomaki@evl.fi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan nimittämistä ja kirkkovaltuuston valitsemista paperivaalina vuodeksi 2022 siten, että Saarijärvi saa 16 paikkaa, Karstula 7 paikkaa ja Kyyjärvi 4 paikkaa. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle 129.558,48 euron alijäämän kattamista edellisten vuosien ylijäämästä. 

Kirkkoneuvosto päätti hakea kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avustusta perustuen seurakuntaliitoksen valmisteluun, seurakunnan laajaan kokoon ja useisiin toimipaikkoihin ja seurakunnan kasvaviin vastuisiin seurakuntaliitoksen myötä.

Kirkkoneuvosto päätti aloittaa neuvottelut ELY-keskuksen kanssa Kannonkosken Kivi-Ojalan tilalla sijaitsevan Tuurajärvenpuron 8,8 hehtaarin alueen siirtämisestä METSO-ohjelmaan pysyvään suojeluun siten että maapohjan omistus säilyy seurakunnalla. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Saarijärven seurakunnan hankintasäännön. 

Saarijärven Pullistukselle myönnettiin toistaiseksi voimassa oleva maastonkäyttölupa Tarvaalan tilan alueelle Kusiaismäessä. 

Kirkkoneuvosto keskusteli hautausmaista ja totesi seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelmien olevan päivityksen tarpeessa. Lisäksi todettiin seurakunnan vuoden 2021 talousarvion mukaisten urakoiden olevan seurakunnan nettisivuilla yrityksiä varten listattuna.