Uutislistaukseen

Seurakuntaliitosneuvottelut ohjausryhmän kokous 17.2

22.2.2021 14.59

TIEDOTE KARSTULAN, KYYJÄRVEN JA SAARIJÄRVEN SEURAKUNTIEN SEURAKUNTALIITOSNEUVOTTELUIDEN OHJAUSRYHMÄN 17.2.2021 KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ.  

Ohjausryhmä kävi läpi viimeiset henkilöstöasiat seurakuntaliitosesitystä varten ja käsitteli sen jälkeen seurakuntaliitosselvityksen ja -suunnitelman kokonaisuutena. Suunnitelmaan lisätään vielä seurakuntien vuoden 2020 tilinpäätöstietojen valmistumisen jälkeen, mutta muuten asiakirjat hyväksyttiin. 

Esitys seurakuntajaon muuttamiseksi käsitellään Saarijärven kirkkoneuvostossa 25.3., Kyyjärven kirkkoneuvostossa 29.3. ja Karstulan kirkkoneuvostossa 30.3. ja seurakuntajaon muuttamisesta päätetään Kyyjärven kirkkovaltuustossa 12.4., Saarijärven kirkkovaltuustossa 13.4. ja Karstulan kirkkovaltuustossa 15.4.2021. Kaikkien kolmen seurakunnan kirkkovaltuustojen päätökset lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin, jossa ne alustavan tiedon mukaan käsitellään toukokuussa. 

Koronapandemian vuoksi torstaille 11.3.2021 suunniteltua kirkkovaltuustojen yhteistä infotilaisuutta ei järjestetä. Seurakuntaliitosselvitys- ja suunnitelma toimitetaan valtuutetuille tutustuttavaksi hyvissä ajoin maaliskuussa. Kirkkoherra Jarmo Autonen, Tarja Sulkala ja Seppo Tiainen ovat valmiit vastaamaan luottamushenkilöiden, henkilöstön ja median kysymyksiin. 

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi, että seurakuntien yhdistymis- ja liitosjuhla pidetään loppiaisena 6.1.2022, mikäli liitos toteutuu. Juhlaan on kutsuttu mukaan Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. 

Kuten aikaisemminkin, myös tämä ohjausryhmän viimeinen kokous sujui myönteisessä ja rakentavassa hengessä. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa, lisäksi talous- ja kiinteistöhallinto yhteensä neljä kertaa ja henkilöstön kuulemisia järjestettiin yhteensä kuusi. Seurakuntalaisten info- ja kuulemisillat pystyttiin järjestämään syksyllä 2020 kaikilla kolmella paikkakunnalla.