Uutislistaukseen

Tiedote kirkkovaltuuston kokous 23.6.

Saarijärven kirkkovaltuusto kokoontui tiistaina 23.6. ensimmäistä kertaa poikkeusolojen alkamisen jälkeen. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 119.236,86 euroa ylijäämäinen.
Tilinpäätös lyhyesti:
 
VEROKERTYMÄ
Verotulokertymä vuonna 2019 oli 0,4 % suurempi kuin vuonna 2018, mutta alkuvuonna tilanne näytti vielä todella epävarmalta. Tulorekisteri ja Verohallinnon uudistama ilmoitusmenettely vaikuttivat asiaan. Loppuvuonna verokertymä oikeni. Tämä oli jo toinen vuosi perättäin, kun Verohallinnon muutosten vuoksi alkuvuoden verokertymä jäi merkittävästi talousarvioennusteesta.​
TALOUSARVIO PITI PAIKKANSA
Talousarvio toteutui tai alittui kaikissa pääluokissa ja myös toimintakulut alittuivat kaikissa pääluokissa hautaustoimea (2 %) lukuun ottamatta.
KIVIJÄRVEN KIRKON JA TAPULIN MAALAUS
Kivijärven kirkon ja tapulin maalausurakan kokonaiskustannukset  yhteensä olivat 461.224,7 euroa. Pääurakoitsijana toimi Maalausliike K. Salo Oy, arkkitehtinä Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy​. Työt alkoivat 1.4., urakan vastaanottotarkastus 25.9.2019 ja kirkon käyttöönottojuhla sunnuntaina 6.10.2019​ 147.000 euron rakennusavustus maksettiin seurakunnan tilille 20.12.2019 ja lisäavustus 56.724 euroa myönnettiin 21.4.2020 (vaikuttaa 2020 tilinpäätökseen)​.
JÄSENMÄÄRÄN LASKI, MUTTA VÄHEMMÄN KUIN AIKAISEMPINA VUOSINA
Seurakunnan jäsenmäärän väheneminen on aikaisempina vuosina ollut noin -250 henkilön luokkaa, nyt vähenemä oli vain -171 jäsentä vähemmän. Seurakunnan jäsenyydestä ei erota, mutta kuolleisuus on kaksinkertainen syntyvyyteen nähden ja poismuutto vilkkaampaa kuin muutto alueelle.

27.6.2020 14.49