Uutislistaukseen

Seurakunnan toiminta 1.6 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitus

Seurakunnan toiminta ja kokoontumisrajoitusten vaiheittainen purkaminen Saarijärven seurakunnassa kesällä 2020

Hallitus on 4.5.2020 päättänyt siirtymisestä koronaepidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Julkisissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Suomen ev.-lut. kirkon piispat ovat ohjeistaneet seurakuntia.

10 hengen kokoontumisrajoitus päättyy 31.5.2020 ja 1.6. alkaen on voimassa 50 hengen kokoontumisrajoitus.

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset toteutetaan 1.6.2020 alkaen kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä (istutaan joka toisella penkkirivillä ja turvaväli 1-2 metriä vieressä istuvaan) ja huolehditaan hygieniasta (käsidesinfionti kirkkoon tullessa). Saarijärven kirkossa jumalanpalvelus on joka pyhä, kappeliseurakunnissa kaksi kertaa kuukaudessa. Koska kappeliseurakuntien jumalanpalveluksissa osallistujamäärät ovat Saarijärveä pienemmät on suositeltavaa, että Saarijärveltä vieraillaan kappeliseurakuntien jumalanpalveluksissa. Näin osallistujamäärät tasaantuvat luonnostaan. Jumalanpalvelus lähetetään Saarijärven kirkosta nettiradiossa ja Järviradiossa taajuus 90.5.

Kirkolliset toimitukset
Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Kivijärven Juurikkaharjun kappelin henkilöraja on 20. Hautaan siunaaminen voi olla haudalla, kirkossa tai kappelissa. Papit voivat osallistua muistotilaisuuksiin, mikäli osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä ja järjestäjä on huolehtinut turvaetäisyyksistä sekä hygieniasta. Kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin.
Kasteet ovat ensisijaisesti kirkossa. Kotikasteessa osallistujamäärän tulee olla hyvin rajattu ja suhteutettu tilan kokoon.
 
Muut seurakuntatilaisuudet
Muita seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää 50 henkilön rajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Tällä tarkoitetaan esim. pieniä seurakuntatapahtumia, seuroja, piirejä, ryhmiä ja kaikkea päivätoimintaa. Riskiryhmien ryhmätoiminta on edelleen tauolla.

Henkilökohtaista lähikontaktia vältetään edelleen varsinkin riskiryhmiin kuuluvien kanssa. Esim. ikäihmisten syntymäpäivätervehdykset hoidetaan puhelimitse, toimituskeskustelut ja muut keskustelut käydään puhelimitse varsinkin riskiryhmiin kuuluvien kanssa ja laitosvierailuja ei suoriteta lukuun ottamatta sairaan ehtoollinen ja tapaamista vaativa sielunhoito.

Rippikoulut
Päivärippikoulu pidetään heinäkuussa. Leiririppikoulut pidetään syyslomalla. Näin varmistetaan turvallisuus ja omaisten osallistuminen konfirmaatioon. Pitkissä leiriolosuhteissa riskit epidemian leviämiseen saattavat olla kesällä vielä suurehkot ja uudelleen järjestelyt syksyyn on jo tehty.

Muu leiritoiminta
Muu lyhyt yli yön kestävä leiritoiminta on mahdollista aloittaa aikaisintaan juhannuksen jälkeen. Kaikessa leiritoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygieniaan.

Kirkkokahvituksia ei pääsääntöisesti järjestetä tänä kesänä. Tarjoilussa on erityinen riski viruksen leviämiseen. Turvallisuussyistä ja riskien minimoimiseksi vapaaehtoisten toteuttamia kirkkokahvituksia kuten tapulikahviota ei siksi järjestetä tänä kesänä.

Seurakunnan tiloja voidaan vuokrata 1.6 alkaen tilaisuuksiin joiden osallistujamäärä on korkeintaan 50 henkilöä esim. muistotilaisuuksiin. Vuokraajan tulee huolehtia turvaetäisyyksistä ja hygieniasta kuten käsidesin hankinnasta järjestämäänsä tilaisuuteen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan valtakunnallista tiekirkko toimintaa ei toteuteta tänä kesänä. Siksi Saarijärven kirkko on tänä kesänä avoinna vain jumalanpalvelusten yhteydessä.

Yleisen terveystilanteen ja lähikontaktien välttämiseksi seurakunnan toimistot palvelevat vain puhelimitse ja sähköpostilla keväällä ja kesällä toistaiseksi. 

Seurakuntatoimisto (ma-ti, to-pe klo 9-12)   p. 040-1534 736  tai saarijarvi@evl.fi

Hautausmaatoimisto (ma-ti, to-pe klo 9-12)   p. 040-1534 794 tai sari.tarvainen@evl.fi

Taloustoimisto (ma-ti, to-pe klo 9-12)  p. 040-1534 663 tai sirpa.liimatainen@evl.fi

Työnantajan tehtävänä on huolehtia tarpeellisin toimenpitein myös työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä korostuu koronaepidemian ehkäisemisessä ja se joudutaan ottamaan huomioon seurakunnan toiminnassa.

Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa.

Lisätietoja: Kirkkoherra Jarmo Autonen jarmo.autonen@evl.fi puh. 040 594 9766

14.5.2020 11.35