Uutislistaukseen

Tiedote kirkkoneuvoston kokous 31.3

2.4.2020 19.55

Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui 31.3. ja teki seuraavat päätökset:
 

Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilikauden ylijäämä on 119.236,86 euroa.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan valmiussuunnitelman päivityksen. Saarijärven seurakunnan edellinenkin valmiussuunnitelma oli suhteellisen tuore, vuodelta 2017, mutta valmiustilan ja koronaepidemian vuoksi sen päivitys oli silti paikallaan.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi omaisten anomuksesta poikkeuksen hautamuistomerkin materiaaliin ja kokoon Kolkanlahden hautausmaalle. Hautausmaalle sijoitetaan yhteen hautapaikkaan ortodoksisen perinteen mukainen hirsistä valmistettu grobu. Kirkkoneuvosto teki päätöksen ortodoksisen kulttuurin ja perinteen kunnioittamiseksi sekä ekumenian vaalimiseksi.

 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että kirkkohallitus on myöntänyt Saarijärven seurakunnalle verotulojen täydennystä vuodelle 2020 yhteensä 20.773 euroa.

 

Kirkkoneuvosto päätti siirtää seuraavaa kokoustaan toukokuulle (14.5.). Kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 23.6.