Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 7.11 ja 28.11

13.12.2019 11.22

Saarijärven kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 7.11.2019 ja käsitteli seuraavia asioita:

Kirkkoneuvosto käsitteli Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen uuden sopimusluonnoksen ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.   Tilikauden tulos vuoden 2020 talousarviossa on miinuksella 216.677 euroa ja tilikauden alijäämä on 211.302 euroa. Myös vuosikate on miinuksella 84.542 euroa.  Seurakunnan kirkollisverotuloarvio 1,75 veroprosentin mukaan vuonna 2020 on 1.900.000 euroa. Seurakunnan taloutta rasittaa suuri kiinteistöjen määrä suhteessa laskevaan jäsenmäärään ja laskevaan verotuloarvioon.

Kiinteistöjä korjataan 100.000 eurolla, mistä summasta 50.000 vie Kolkanlahden kappelin katon korjausinvestointi. Urkujen huoltoon ja korjaukseen varataan 31.000 euroa, mistä 25.000 euroa varataan Saarijärven kirkon urkujen korjaukseen. Kiinteistötoimessa tavoitteena on selvittää vuoden 2020 aikana kiinteistökohtainen korjausvelka. Hautausmailla jatketaan hallinta-aikojen tarkastelua ja hautakirjanpidon sähköistämistä. Seurakunta siirtyy Lapuan hiippakunnan yhteiseen keskusrekisteriin 1.1.2020, mikä tarkoittaa noin 24.000 euron maksuja keskusrekisterille, mutta vastaavien henkilöstökulujen verran säästöä. Kaikki seurakunnan työalat ovat sitoutuneet vähintään 5 prosentin säästöihin vuonna 2020.

Seuraavaksi Kivijärven, Kannonkosken ja Pylkönmäen kappelineuvostot käsittelevät talousarvion, jonka jälkeen talousarvio palaa kirkkoneuvoston käsittelyyn ennen kuin neuvosto lähettää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle 2020.

 

Saarijärven kirkkoneuvoston päätöksiä 28.11.2019

Saarijärven seurakunta päätti tilata Lem-Kem Oy:lta aurinkosähköjärjestelmät Kannonkosken kirkon, Kolkanlahden kappelin ja Saarijärven kirkon huoltorakennuksen katoille. Talousarvioon varataan 33.000 euroa ja hankinta tehdään investointina, jos Museovirasto antaa paneelien asennukselle luvan ja investointiin saadaan avustusta.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle hautamaksujen korottamista vuodelle 2020. Paikkakuntalaisen hautapaikkamaksu 50 vuodeksi nousee 150 euroon ja ulkopaikkakuntalaisen 350 euroon. Ulkopaikkakuntalaisen hautausmaksu nousee 550 euroon ja paikkakuntalaisen pysyy entisellään 400 eurossa. Uurnahautausmaksua korotetaan ulkopaikkakuntalaisilla 150 euroon ja paikkakuntalaisella 120 euroon. 

Haudanhoitomaksuille ei esitetä korotuksia vuodelle 2020. Kirkkoneuvoston päätti, että kesälle 2020 ei voi tehdä haudanhoitosopimuksia enää juhannuksen jälkeen.

Kirkkoneuvosto vahvisti myös tilojen käyttömaksut 1.1.2020 alkaen. Saarijärven seurakuntaan kuuluville kirkon, kappelin ja seurakuntatalon varaaminen kirkolliseen toimitukseen on aina ilmaista. Rekisteröityjen veteraanijärjestöjen ja eläkeläisjärjestöjen hengellisten tilaisuuksien järjestäminen seurakuntataloissa on aina ilmaista. Tilojen käyttömaksut pysyivät pääsääntöisesti ennallaan.

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle vuoden 2019 talousarvion muuttamista. Lisätalousarvion jälkeen talousarvio on noin 100.000 euroa alijäämäinen eli noin 140.000 euroa vähemmän kuin arvioitiin.

Saarijärven seurakunta esittää valtuustolle yhden saaren (0,7 ha)  ja toisen määräalan (0,8 ha) myymistä tarjousten perusteella Tarvaalan tilasta (729-408-3-106). Määräalojen myynti etenee vielä valtuuston päätöksen jälkeen Lapuan tuomiokapituliin ja Kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto päätti pitää Pylkönmäellä Mäkelän tilalla sijaitsevan 140 hehtaarin entisen turvesuon avoimessa myynnissä.

Kirkkoneuvosto käsitteli työryhmän valmisteleman leirikeskus Mellikan raportin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että leirikeskus Mellikka pidetään seurakunnan omistuksessa seuraavin ehdoin:

Samanaikaisesti sitä vuokrataan muille seurakunnille ja sitä markkinoidaan aktiivisesti;
Mikäli Mellikan vuokraustoiminta ei onnistu ja alijäämä ei pysy kohtuullisella tasolla (max. 25.000 euroa), ryhdytään myyntitoimiin;
Alijäämä lasketaan seuraavasti: Leirikeskuksen arvioidut vuosikustannukset  - 40.000 euroa (summa, joka varattaisiin leirien ostamiseen ulkopuolelta) = korkeintaan 25.000 euroa  

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2020 rippikoulusuunnitelman, joka sisältää 4 leiriä ja yhden päivärippikoulun, ja päivitti lähetystyön sopimuksia.

Kirkkoneuvosto päätti, että kappeliseurakuntien jumalanpalvelukset vietetään Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Pylkönmäellä 1.1.2020 - 29.3.2020 kirkkojen sijasta seurakuntataloissa. Näin on toimittu lämmityskustannusten säästämiseksi jo vuodesta 2011 asti.

Kirkkoneuvosto päätti, että Saarijärven seurakunta tekee sopimuksen EU-tietosuojavastaavan nimeämisestä Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen IT-alueen kanssa vuosille 2020-2021.