Uutislistaukseen

SAARIJÄRVEN KIRKKONEUVOSTON 9.5.2019 PÄÄTÖKSET

10.5.2019 13.25

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Saarijärven seurakunnan vuoden 2018 tilit ja tilintarkastuskertomuksen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2020. Saarijärven seurakunnassa veroprosentti on vuodesta 2012 saakka ollut 1,75 %.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 ensimmäisen lisätalousarvion hyväksymistä. Lisätalousarviossa on menon lisäyksiä ja vähennyksiä ja tulon lisäyksiä ja vähennyksiä. Suurin tulon vähennys muodostuu verotuloarvion muutoksesta (-100.000 euroa). Kokonaisuutena lisätalousarvio muuttaa talousarviota -22.300 eurolla.

Kirkkoneuvosto toteutti itseoikaisuna urkuhuoltosopimuksen uudelleen kilpailuttamisen. Tämän seurauksena urkuhuoltofirma vaihtui. Seurakunnan uusi urkuhuoltosopimus vuosille 2019 - 2022 tehdään Sotkamon Urkurakentajat Oy:n kanssa.

Kirkkoneuvosto myönsi Kivijärvi Soi -tapahtumalla Kivijärven seurakuntatalon maksuttoman käyttöoikeuden Kivijärvi Soi -tapahtuman ajaksi.

Kivijärven ja Kannonkosken kappelineuvostojen aloitteesta kirkkoneuvosto päätti, että molempien kappeliseurakuntien kiinteistöjen alueet ovat savuttomia alueita.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Saarijärven seurakunta liittyy vuoden 2020 alusta lähtien Lapuan hiippakunnan yhteiseen keskusrekisteriin. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi vuonna 2018, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Lapuan hiippakunnassa on suunniteltu ja valmisteltu perustettavaksi Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri, jonka isäntäseurakuntana on suunniteltu toimivan Jyväskylän seurakunnan. Toimipisteet keskusrekisterillä on Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa.

Keskusrekisterin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020. Syksyllä 2019 rekrytoidaan keskusrekisterin henkilöstö. Keskusrekisteriin liittymisen myötä seurakunnan velvoitteet henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kevenevät huomattavasti ja vastuu tietojen oikeellisuudesta siirtyy keskusrekisterille.

Kirkkoneuvosto päätti täyttää Saarijärven seurakuntapastorin virka kokoaikaisesti 100% ajalle 1.10.2019–31.8.2020 ja osa-aikaisesti 75% 1.9.2020 alkaen. Ilmoittautumiset seurakuntapastorin virkaan päättyvät 14.6.2019 klo 15. Kirkkoneuvosto suorittaa haastattelun ja tekee Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille esityksen valittavasta ja varasijoille valituista kokouksessaan 8.8.2019.

Kirkkoneuvoston hyväksyy rippikoulun ohjesäännön ja kolmivuotisen paikallissuunnitelman ja lähettää ne edelleen Lapuan hiippakunnan vahvistettavaksi.