Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 21.2 ja 28.3

9.4.2019 12.06

Kirkkoneuvoston päätöksiä 21.2

Seurakunta vuokraa Haapalamminkangas Wind Farm Oy:lle 0,65 hehtaarin määräalan sähköasemaa varten.

Kannonkosken hautausmaan ja hautojen kesähoidosta vastaa M.A.Rautiainen Tmi 1.5.2019 - 30.4.2021 välisen ajan.

1.5.2019 alkaen Saarijärven seurakunnan kirkkoherranvirasto ja hautausmaatoimisto ovat avoinna neljänä päivänä viikossa klo 8.30-15.00 ja suljettuna keskiviikkoisin. Toimistojen aukioloajat ovat silti naapuriseurakuntiin verrattuna paremmat tai vähintään samat.

 

Kirkkoneuvoston päätöksiä 28.3

Seurakunta palkkaa kevätkesän aikana määräaikaisen toimistosihteerin ja vakituisen lastenohjaaja-emännän.

Kivijärven kirkkomaalle rakennetaan uurnahauta-alue kesällä 2019. Uurnahauta-aluetta koskeva päätös käsitellään vielä kirkkovaltuustossa ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa ennen rakentamisen aloittamista.

Kirkkoneuvosto päätti myydä Tarja ja Urho Mannerille noin hehtaarin kokoisen määräalan Kivijärveltä. Kauppa vaatii vielä kirkkovaltuuston, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen hyväksynnän.

Kirkkoneuvosto päätti perustaa Mellikka-työryhmän, johon neuvosto nimesi jäseniksi kirkkoherra Jarmo Autosen, talousjohtaja Emilia Jalomäen, Timo Jokisen (varajäseneksi Sari Honkosen) ja Pekka Viljakaisen (varajäseneksi Reijo Kantosen). Työryhmän tehtäviksi määriteltiin Mellikan tulevaisuuden lyhyen ja pitkän tähtäimen ratkaisuehdotusten selvittäminen.

Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti Saarijärven seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilinpäätös on 409.596,11 euroa alijäämäinen ja alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.  Alijäämä johtuu noin 90 000 euron erosta verotuloarviossa verrattuna toteutuneeseen verotulokertymään, metsänmyynnin kausivaihteluista ja Kannonkosken seurakuntatalon remontin vaikutuksella kiinteistötoimen kustannuksiin. Seurakunnan henkilöstömenot eivät kasvaneet eikä yksikään työala ylittänyt budjettiaan.   Kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen toukokuisessa kokouksessaan.

Koska seurakuntatalouden keskeinen periaate on  tulojen ja menojen tasapaino. Siksi kirkkoneuvosto päätti ohjeistaa vuoden 2020 talousarvion laadinnassa työaloja kiinnittämään erityistä huomiota säästötoimenpiteisiin. Tavoitteena on 5 prosentin vähennys, mikä tarkoittaa noin 150 000 euron vuosittaista säästöä. Kirkkoneuvosto päätti samalla kokeilumäärärahasta, jota kaikki seurakunnan työalat voivat hakea erilaisiin hankkeisiin ja uusiin työmuotoihin. Kokeilumäärärahan vuosittainen kokonaismäärä on 50.000.

Kirkkoneuvosto valitsi vuosille 2019 - 2021 seurakunnan urkujen huoltajaksi Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n.