Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman

5.12.2018 10.57

Saarijärven kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.12.2018 seurakunnan vuoden 2019 talousarvion:

Tilikauden tulos vuoden 2019 talousarviossa on miinuksella 253.642 euroa, ja tilikauden alijäämä on 249.262 euroa. Myös vuosikate on miinuksella 126.837 euroa. Talouden tunnusluvut ovat edelleen kohtuulliset verrattuna lähiseurakuntiin ja koko kirkon keskiarvoihin. Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää jäljellä vielä yli miljoona euroa. Rahoitusvarallisuus säilyy korkealla tasolla ja suhteellinen velkaantuneisuus alhaisena. Alijäämän sietokyky säilyy edelleen vahvana.

Tilikauden suurin investointi Kivijärven kirkon ja tapulin maalaus, johon varataan 450.000 euroa. Kirkkohallitus on myöntänyt maalaamiseen 147.000 euron avustuksen.

Seurakunnan kirkollisverotuloarvio 1,75 veroprosentin mukaan vuonna 2019 on 2.043.000 euroa ja valtion rahoituksen osuus 231.000 euroa. Metsätuloja arvioidaan saavan 300.000 euroa. Muut tulot ovat 334.000 euroa.

Toimintakulut ovat 2.973.807 euroa ja niistä suurimman osan muodostavat seurakunnan kiinteistöt.