Uutislistaukseen

Tiedote Saarijärven kirkkovaltuuston kokouksesta 22.5.2018

23.5.2018 17.56

Kirkkovaltuusto hyväksyi metsäsuunnitelmanvuosille 2018-2027.

Seurakunnalla on metsää n. 2400 hehtaaria 25 tilalla, jotka sijaitsevat kolmella paikkakunnalla: Saarijärvellä, Kannonkoskella ja Kivijärvellä. Vuosille 2018 - 2027 laadittu metsäsuunnitelma antaa seurakunnalle
hyvät edellytykset metsäomaisuutensa käytön suunnitteluun osana muuta omaisuudenhallintaa yhdessä Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen ry:n kanssa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilit, myönsi vastuuvapauden ja vahvisti tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Vuosikate tilivuodelta 2017 on -73.135,72 euroa negatiivinen. Tilikauden tulos vuodelta 2017 on 207.013,40  euroa alijäämäinen. Kun siitä kirjataan poistoeron vähennystä -4.794,54 euroa, tilikauden alijäämäksi jää 202.218,86 euroa. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan  tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2019.

Kannonkosken seurakuntatalon remontin loppuun saattamiseen 170.000 euron lisätalousarvio

Kannonkosken seurakuntatalon remontti alkoi vuonna 2017 ja on päättymässä kesäkuussa 2018. Vuoden 2018 osalta remonttikustannukset ovat 170.000 ja kokonaisremonttikustannukset n. 430.000 euroa.