Uutislistaukseen

Tiedote kirkkoneuvoston kokouksesta 19.4

19.4.2018 19.15

LASTENOHJAAJA-APULAISEMÄNNÄN TYÖSUHDE HAETTAVAKSI

Saarijärven seurakunnassa avautuu lastenohjaaja-apulaisemännän kokoaikainen työsuhde. Lapsityön osuus työajasta on noin 80 prosenttia painottuen talvikauteen ja apuemännän taas kesäaikaan.

                                                       

SAARIJÄRVI-SEURAN JUHLAVUODEN PUU

Kirkkoneuvosto myönsi Saarijärvi-seuran anomuksen perusteella seuralle oikeuden istuttaa 70 vuotisjuhlavuoden puu Paavon patsaan lähelle. Kirkon vieressä sijaitseva Paavon patsas on paikkakunnalle tärkeä ja osittain pystytetty Runebergin muistoksi.

 

TILINPÄÄTÖKSEN 2017 HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto päätti esittää Saarijärven seurakunnan vuoden 2017 tilit ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle.

Vuosikate tilivuodelta 2017 on -73.135,72 euroa Vuosikate on negatiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 133.877,68 euroa. Vuosikate on -54,63 % poistoista ja -7,33 euroa seurakunnan jäsentä kohti. Tilikauden tulos vuodelta 2017 on 207.013,40 euroa euroa alijäämäinen. Kun siitä kirjataan poistoeron vähennystä -4.794,54 euroa, tilikauden alijäämäksi jää 202.218,86 euroa.

Seurakunta sai kirkollisverotuloja 2.056.442,18 euroa (v. 2016 2.029.345,51 €). Valtionrahoitusta seurakunta sai 245.245,80 euroa (v. 2016 250.368,00 €). Kirkollisverotulot jäsentä kohti olivat 206,22 euroa (199,02 €). Kirkollisverotulot lisääntyivät edellisvuodesta 27.196,67 eurolla (+1,3 %).

Seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan, mikä aiheuttaa jatkossakin vajetta tulorahoitukseen. Verotulokertymä vuonna 2017 oli suurempi kuin vuonna 2016, mutta vain hiukan. Yhteisöverotuloja seurakunta ei enää saa ja valtionrahoitus on asukaslukuperusteinen. Siten se on vuositasolla stabiilimpi, mutta hyvinä aikoina ero yhteisöverotulokertymään on selvä ja lisäksi Saarijärven seurakunnan alueen kuntien vähenevä asukasmäärä laskee myös valtionrahoituksen määrää.

Pääluokittain tarkasteltuna toimintakulut alittuivat kaikissa pääluokissa. Kulut alittuivat yleishallinnossa 55.283,76 eurolla (13 %), seurakunnallisessa toiminnassa 44.032,56 eurolla (13,1 %) ja hautaustoimessa 67.845,64 eurolla (19,7 %). Kiinteistötoimessa päästiin myös alitukseen 50.403,96 eurolla (6,6 %) mutta se johtui yksinomaan syksyllä 2017 tehdystä lisätalousarviosta, jossa hyväksyttiin kiinteistötoimeen 193.500,00 euron lisäys Kannonkosken seurakuntatalon remontin vuoksi.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski alle 40 prosentin 38,8 prosenttiin. Seurakunnan suurimmat menot eivät siis muodostu henkilöstöstä vaan kiinteistöistä. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja niiden vaatimat ylläpitomenot ovat merkittävät.

Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti työalojen määrärahat pysyvät samana myös vuonna 2019.

 

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019

Saarijärven seurakunnan tuloveroprosentti on pitkään ollut 1,75 % ja kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 % myös vuodelle 2019.

 

KANNONKOSKEN SEURAKUNTATALON REMONTTI

Kannonkosken seurakuntatalon remontti on ollut mittava, mutta viimein loppusuoralla ja valmistuu toukokuun 2018 loppuun mennessä. Tänä vuonna remontin edetessä ei ole löytynyt uusia korjattavia kohteita ja purkamisen sijaan remontti on edennyt rakentamisvaiheeseen. Seurakuntatalon remonttijuhlaa vietetään yhdessä Kannonkosken kirkon 80 vuotisjuhlajumalanpalveluksen kanssa sunnuntaina 10.6.2018 klo 11.30 alkaen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 170.000 euroa lisätalousarvioon 2018 Kannonkosken seurakuntatalon remontin saattamiseen loppuun.