Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 8.2.2018

9.2.2018 10.54

Kirkkoneuvoston päätöksiä 8.2.2018

SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISEN JA KAUSIPAPIN VALINTA

Saarijärven seurakuntapastorin sijaisuutta ajalle 9.4.2018 – 8.2.2019 ja kausipapin määräaikaista virkaa kuusi (6) kuukautta kesäkuun alusta alkaen haki 41 hakijaa. Kirkkoneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että: Seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 9.4.2018 – 8.2.2019 määrätään teologian maisteri pastori Juhana Nissinen  ja kausipapiksi määrätään toukokuun lopusta alkaen kuudeksi (6) kuukaudeksi teologian maisteri ja valtiotieteiden tohtori Tiia Lehtonen.

TARVAALAN PAPPILA MYYNTIIN

Seurakunta päätti laittaa myyntiin Saarijärvellä sijaitsevan Tarvaalan pappilan 3,63 hehtaarin määräalan rakennuksineen ja rakennusoikeuksineen. Pappila tulee myyntiin toukokuussa 2018. Tarvaalan pappilan osalta ostotarjoukset voivat koskea koko määräalaa rakennuksineen tai osia siitä. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

Tarvaalan pappilasta, jossa on kolme kaavoitettua tonttia, osatarjouksia voi jättää seuraavasti:

Pappila + sauna (+ väentupa ja 2 viereistä rakennusta hallinnanjakosopimuksella viereiseltä tontilta) + niemenkärki

Pappila yksinään

Väentupa yksinään (hallinnanjakosopimuksella muun tontin suhteen)

Eteläinen määräala, jossa 1760 kerrosneliötä rakennusoikeutta

Pohjoinen määräala, jossa 1185 kerrosneliötä rakennusoikeutta

SEURAKUNNAN UUSI METSÄSUUNNITELMA VALMISTUI

Saarijärven seurakunnalla on metsää n. 2700 hehtaaria 25 tilalla, jotka sijaitsevat kolmella paikkakunnalla: Saarijärvellä, Kannonkoskella ja Kivijärvellä. Kirkkoneuvosto tutustui seurakunnan uuteen vuosien 2018-2028 metsäsuunnitelmaan, joka antaa seurakunnalle hyvät edellytykset metsäomaisuutensa käytön suunnitteluun osana muuta omaisuudenhallintaa yhdessä Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen ry:n kanssa. Suunnitelmaa täsmennetään vuosittaisilla hoito- ja käyttösuunnitelmilla sekä tulo- ja menoarvioilla

KIVIJÄRVI SOI –TAPAHTUMA JÄLLEEN KIVIJÄRVEN SEURAKUNTATALOLLA KESÄLLÄ 2018

Kivijärven kotiseutuyhdistys ry. järjestää vuosittain Kivijärvi Soi –tapahtuman. Seurakunta tukee tapahtumaa myöntämälle sille oikeuden käyttää Kivijärven seurakuntatalon tiloja.  Seurakuntatalolla järjestetään Kivijärvi soi –tapahtuman aikaan kansainvälisen klassisen musiikin mestarikurssi ja ainakin kaksi konserttia.

HAUTOJEN HALLINTAOIKEUSAIKOJEN TARKASTELU

Saarijärven seurakunnan hautausmailla ei ole vielä toteutettu hautojen hallintaoikeuksien päättymisen perusteella haltuunottoja seurakunnalle. Hautaoikeus kuitenkin luovutetaan määräajaksi eli korkeintaan 50 vuodeksi. Kirkkohallituksen mukaan hautojen hallintaoikeuksien tarkkaileminen on etu kaikille osapuolille, koska se mahdollistaa jo olemassa olevien hautojen ja hautausmaiden käytön mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi se osittain estää vanhojen hauta-alueiden museoitumisen.

Saarijärven seurakunnassa hautojen hallinta-aikojen tarkastelu aloitetaan Kolkanlahden hautausmaalla kesällä 2018. Kolkanlahden hautausmaan jälkeen tarkastelu aloitetaan muillakin hautausmailla. Prosessi on pitkä ja monivaiheinen. Seurakunta tiedottaa hautaoikeuden haltijoille menettelystä kirjeitse (osoitteen ollessa tiedossa), paikallislehdissä, seurakunnan kotisivuilla ja haudoille asetettavilla tiedotteilla. Hautaoikeuden haltijoille annetaan ensimmäisen tiedotteen jälkeen vähintään kaksi vuottaa aikaa hakea hallintaoikeuden jatkamista. Lopullinen päätös hautapaikan siirtymisestä seurakunnan hallintaan tehdään kirkkoneuvostossa.

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN EDELLYTTÄMÄN TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN JA SEURAKUNTAKOHTAINEN TIETOSUOJAHENKILÖ

Nykyinen henkilötietolaki (523/1999) korvaantuu uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Asetus edellyttää seurakuntia nimittämään itselleen tietosuojavastaavan. Yksi tietosuojavastaava voidaan nimittää useampaa seurakuntaan tai tuomiokapitulia varten. Keski-Suomen IT-keskuksen seurakuntien suunnitelmana on nimetä seurakunnilleen yhteinen tietosuojavastaava. Kirkkoneuvosto nimesi Saarijärven seurakunnan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämäksi tietosuojavastaavaksi 1.1.2018 alkaen Jyväskylän seurakunnan it-tukihenkilön Matti Metson. Nimitys on aluksi määräaikainen 31.12.2018 asti. Kirkkoneuvosto nimesi lisäksi kirkon oman ohjeistuksen mukaisesti Saarijärven seurakunnan erilliseksi tietosuojahenkilöksi 1.1.2018 alkaen toistaiseksi talousjohtaja Emilia Jalomäen. Hän toimii tietosuoja-asioissa seurakunnan vastuu- ja yhteyshenkilönä.

AVUSTUS KIVIJÄRVEN VANHUSTENTUKI RY:LLE

Kivijärven vanhustentuki ry lopettaa asuntojen vuokraustoimintansa 30.4.2018 ja muun toimintansa myöhemmin vuoden 2018 taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Tällä hetkellä asuntojen vuokrausaste on 33,3 prosenttia. Yhdistyksellä on kolme rivitaloa, jotka sijaitsevat Saarijärven seurakunnan omistamalla maalla. Vuokrasopimus Yhdistyksen toiminnan loppuessa seurakunta maanomistajana vastaa huonokuntoisista rivitaloista lainsäädännön perusteella. Vuokratulojen loppuessa yhdistyksellä on ennen talojen purkamista menoja mm. kiinteistöveroja. Seurakunnan kannalta on taloudellisesti tärkeää, että yhdistys pysyy toimintakuntoisena ja kykenevänä hakemaan esimerkiksi ARA:lta purkamisavustusta. Seurakunta ei voi hakea ARA:lta purkamisavustusta. Seurakunta myöntää Kivijärven vanhustentuki ry:lle limiittimuotoisen avustuksen, jota yhdistys nostaisi enintään 4.000 euroon saakka ja vain laskuja vastaan yhdistyksen omien varojen loppuessa.

LISÄTIETOA SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN MAANVUOKRARISKISTÄ KIVIJÄRVELLÄ

Kivijärven vanhustentuki ry perustettiin 1970-luvulla Kivijärven kunnan myötävaikutuksella, koska tuolloin kuntien ei ollut mahdollista saada Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia asuntojen rakentamiseen.  Vuokrasopimukset päättyvät vuosina 2037 ja 2041 ja ne on aikoinaan solmittu Kivijärven seurakunnan kanssa. Vuokraamalla tontit seurakunta mahdollisti yhdistykselle ja kunnalle asuntojen rakentamisen kunnan vanhusväestölle hyvälle paikalle lähelle palveluja. Kivijärven seurakunta ei perinyt tontista vuokraa vaan lahjoitti tonttivuokran yhdistykselle. Sama toimintatapa on jatkunut Saarijärven seurakunnan aikana.  Yhdistyksen taloudellinen tilanne on pitkään ollut huono. Rivitalojen asunnoista vähemmässä kuin joka kolmannessa on asukas. Kiinteistöjen kunnostustoimenpiteistä ollaan voitu tehdä vain välttämättömät, joten korjausvelkaa on kertynyt.

Saarijärven seurakunta, Vanhustentukiyhdistys ja Kivijärven kunta ovat neuvotelleet yhdistyksen ja vuokratontin tilanteesta. Kivijärven kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kaksi kertaa ja todennut vastuun jäävän seurakunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toiminnan loppuessa varojen puutteeseen lähitulevaisuudessa, siirtyy vastuu rakennuksista maanomistajalle eli seurakunnalle. Seurakunnan strategian mukaista ei ole ryhtyä kunnostamaan rivitaloja ja vuokraamaan niitä. Rivitalojen huonon kunnon vuoksi edessä on joko purkaminen tai pitkähkö myyntivaihe. Riskin realisoituminen tulee näkymään seurakunnan tilinpäätöksessä 2018 ja mahdollisesti tulevinakin vuosina.

LASTENOHJAAHA MIRELLA LIIMATAISEN IRTISANOUTUMINEN

Kirkkoneuvosto totesi, että palkattomalla työvapaalla oleva lastenohjaaja Mirella Liimatainen on irtisanoutunut työsuhteestaan.

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa pöytäkirjantarkastuksen jälkeen kirkkoherranvirastossa.

Ne tulevat viiveellä myös kotisivuille kirkkoneuvoston päätöksiin.