Uutislistaukseen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 16.5.2024

Saarijärven kirkkoneuvosto kokoontui 16.5.2024 Kyyjärven kirkossa, suoritti kiinteistökierroksen ja teki seuraavia päätöksiä:

 

Kirkkoneuvosto lähetti tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja vastuuvapauden myöntämiseksi tilivelvollisille vuodelta 2023.

 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Saarijärven seurakunnan henkilöstökertomuksen, joka on laadittu Kirkon työmarkkinalaitoksen laatiman henkilöstövoimavarojen kuvaamista ja kehittämistä koskevan ohjeen pohjalta. Saarijärven seurakunnassa työskenteli vuoden 2023 lopussa 48 henkilöä, joista 36 vakituisessa työsuhteessa.  Vuosityövoimana mitaten henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2023 oli 51,62 henkilötyövuotta (v. 2022: 47,90). Kokonaismäärässä on mukana myös kausityöntekijät ja nousu selittyy seurakunnan usean hautausmaan hoitovastuun siirtymisestä urakoitsijoilta seurakunnan omalle vastuulle ja henkilökunnalle. Seuraavan 10 vuoden aikana (2024 - 2033) noin 38 % vakinaisesta henkilöstöstä eläköityy.

 

Kirkkoneuvosto lähetti valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 ensimmäisen lisätalousarvion, joka sisältää menon lisäyksiä 143 369 euroa ja menojen vähennyksiä 74 778 euroa. Tulon lisäyksiä on 37 500 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus budjettiin: - 31 091euroa.

 

Kirkkoneuvosto päätti avata määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran ajalle 1.8.2024-31.8.2025.

 

Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunnan neljättä lastenohjaajan toimea ei täytetä seurakunnan henkilöstöstrategian mukaisesti 1.8.2024 alkaen.

 

Kirkkoneuvosto päätti periaatteista kirkollisten ilmoitusten julkaisusta paikallislehdissä. Päätöksen taustalla on kohonneet ilmoituskustannukset.  Jatkossa seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1.    Tilaisuudet ja tapahtumat ilmoitetaan jokaisen tilaisuuden osalta yhden kerran torstaina ilmestyvissä lehdissä perjantaista – torstaihin.

2.    Poikkeustilanteessa jokin suurempi ja tavanomaisesta poikkeava tilaisuus voidaan ilmoittaa kaksi kertaa, varsinkin jos tämä on loppuviikossa esim. perjantai – sunnuntai. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi jotkin konsertit tai seurakuntatapahtumat, mutta ei viikoittaiset tapahtumat.

3.    Yksittäiset tapahtumat ja tilaisuudet (kuten retki), joihin on ilmoittautuminen, voidaan ilmoittaa kaksi kertaa lehdessä. Tämä siksi, että etukäteisilmoittautumiseen jää riittävästi aikaa ja tulee huomatuksi.

4.    Seurakunnan omat säännöllisesti joka syksy tai kevät viikoittain tai joka toinen viikko toistuvaa ryhmää ei välttämättä tarvitse ilmoittaa lehdessä joka viikko. Ainakin osassa viikoittain toistuvaa ryhmää (joissa vakiintuneet kävijät) voisi riittää, että ilmoitetaan ryhmän alkamisesta esim. kauden alussa. Tämä jää kuitenkin ryhmästä tai kerhosta vastaavan työntekijän harkintaa ja ilmoitus voi toistua lehdessä viikoittain, mikäli se on tilaisuuden ja uusien kävijöiden osallistujien saavutettavuuden kannalta tärkeää.  

5.    Lehteen tulevaan ilmoitukseen kirjoitetaan vain olennainen ja tärkein. Toistuvissa kerhoissa ja tapahtumissa ei siis tarvitse eikä tule ilmoittaa arpajaisia, kahvituksia, tervetulo toivotuksia ym. Kaikki ovat luonnollisesti tervetulleita seurakunnan tilaisuuksiin (ei niitä muutoin ilmoiteltaisi) ja usein niissä saa kahviakin. Laajemmin tilaisuuden kulusta ja sisällöstä ilmoitetaan kotisivuilla, verkkosivuilla.  

6.    Käytetään lyhenteitä silloin, kun ymmärrettävyys sen mahdollistaa. Koti- ja verkkosivuilla lyhenteitä ei tietenkään tarvitse käyttää.

7.    Tilaisuudessa ja tapahtumassa ei ilmoiteta mukana olevaa tai tilaisuuden toimittavaa seurakunnan työntekijää tai työntekijöitä nimeltä. Ainoastaan vieraileva puhuja tai esiintyjä ilmoitetaan, mikäli tällä on tilaisuuden kannalta merkittävää lisä informaatiota. Koti- ja verkkosivuilla seurakunnan työntekijät ja toimittajat voidaan ilmoittaa.

Kirkolta ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulista on tullut ohjeistus ja päätös, että Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vuoksi EU:N pakotteet kieltävät rahan siirrin ja välittämisen Venäjälle. Tämä koskee myös Inkerin kirkkoa. Tämän vuoksi tästä eteenpäin seurakunnastamme ei tehdä rahan siirtoja Inkerin kirkolle.

20.5.2024 07.45