Uutislistaukseen

SAARIJÄRVEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIÄ 16.5.2023

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan Paula Rahkosen rahastosta katetaan Karstulan väistötilan muutostyökustannuksia korkeintaan 15.000 euroon saakka. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa henkilöstöassistentin viran. Viran rekrytointi-ilmoitus julkaistaan toukokuun aikana ja viranhaltijan toivotaan aloittavan syksyllä 2023.                       

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden ensimmäisen lisätalousarvion, jonka kokonaisvaikutus budjettiin on n. 100 000 euroa positiivinen. Lisätalousarvio sisältää 30 000 euron lisämäärärahan Karstulan uusien kokoontumistilojen hankevalmisteluun.  

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka oli -581 098,61 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen vuosikate on ylijäämäinen 50 288 euroa, mikä talousarvioon verrattuna 28 150 euroa parempi. Alijäämä muodostuu vuoden 2022 aikana tehdyistä kertapoistoista ja uuden poistosuunnitelman mukaisten poistoaikojen lyhenemisestä ja kohteiden poistamisesta loppuun. Vuoden 2022 aikana poistettiin loppuun mm. Karstulan virastotalo.  Kertapoistoja tehtiin yhteensä 173 580,39 euroa ja poistoaikojen lyhentämisestä aiheutunut ylimääräinen summa oli 280 118,55 euroa.  Loput poistoista olivat suunnitelman mukaisia poistoja. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä tehty merkittävä poistojen siivous helpottaa seurakunnan seuraavien vuosien taloutta. 

Kirkkovaltuusto päätti aloittaa Karstulan seurakuntatalon ja virastotalon alueelle kaavan poikkeamisluvan ja/tai asemakaavan muutoksen valmistelun. Karstulan virastotalo laitetaan avoimeen myyntiin, pohjahinta on 20.000 euroa ja tarjoukset pyydetään 31.8.2023 mennessä. Jos tarjouksia ei saada, virastotalolle haetaan purkulupaa talon mikrobivaurioiden, olemattomaan muunneltavuuteen ja seurakunnan tuleviin tarpeisiin soveltumattomuuden vuoksi.  

Karstulan seurakuntatalolle haetaan purkulupaa talon laajojen mikrobivaurioiden, korkeiden korjauskustannusten ja seurakunnan tuleviin tarpeisiin soveltumattomuuden vuoksi.  

Uusien kokoontumistilojen hankevalmistelu aloitetaan ja valmistelun pohjaksi linjataan seuraavat perusperiaatteet:  

  • tilojen koko mitoitetaan Karstulan väestöennusteen ja vähintään 30 vuoden käyttöiän mukaan ja 
  • maksimineliömääränä suunnittelussa pidetään n. 400 neliötä (sisältäen tekniset tilat) 
  • tilojen osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa:  
    • uusi, korkeintaan 400 neliöinen seurakuntakoti  
    • monitoimitila kirkossa ja toimistotilat muualla 
  • tiloista halutaan mahdollisimman monikäyttöiset, aikaa kestävät ja käyttökustannuksiltaan edulliset. 

     

Kirkkovaltuusto vahvisti vuodelle 2024 seurakunnan kirkollistuloveroprosentiksi 1,75 %, mikä on ollut seurakunnan veroprosentti vuodesta 2012 lähtien  

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi, että Saarijärven seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus 16.2. – 18.2.2024.  

17.5.2023 07.53