Uutislistaukseen

SAARIJÄRVEN KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 27.4.2023

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja jättää tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuodelle 2023 1. lisätalousarvion, joka sisältää menon lisäyksiä 212.192  euroa ja menojen vähennyksiä 173.250 euroa. Tulon lisäyksiä on 171.000 euroa ja tulon vähennyksiä 1.860 euroa. Lisätalousarvion kokonaisvaikutus budjettiin on ylijäämäinen: 130 194 euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyy lisätalousarvion toukokuussa 2023. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle perustettavaksi henkilöstöassistentin viran. Täytettävän viran hakuilmoitus julkaistaan 17.5.2023 ja hakuaika päättyy 2.6.2023.  

28.4.2023 08.01