Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 3.12

Saarijärven kirkkoneuvosto kokoontui vuoden ja valtuustokauden viimeiseen kokoukseen ja teki seuraavia päätöksiä:

Seurakunnalle hyväksyttiin uusi poistosuunnitelma ja seurakuntaliitoksesta ja kirkkohallituksen ohjeistuksesta johtuvat kertapoistot vuodelle 2022. Uusia poistosuunnitelman perusteita sovelletaan sekä olemassa olevaan käyttöomaisuuteen että omaisuuseriin, jotka valmistuvat vuoden 2022 alusta alkaen. Kertapoistojen määrä vuodelle 2022 on yhteensä n. 169.000 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on 2,950 miljoonan euron verotuloarvio. Seurakunnan kirkollisverotuloprosentti on edelleen 1,75.

Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 315.959 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 100.635 euroa ylijäämäinen, vuosien 2024 ja 2025 arvioitu tulos on alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto valitsi määräaikaiseen 1.1.2023-31.12.2024 toimistosihteerin tehtävään Wilhelmiina Ahosen ja varalle Marjaana Oikarin.

Kirkkoneuvosto nimesi määräaikaiseen nuorisotyönohjaajan virkaan Taija Heinäsen ajalle 1.1.2023-31.12.2025.

Kirkkoneuvosto myönsi Laina Nybergin testamenttirahastosta stipendin Sami Haapakoskelle. Kirkkoneuvosto voi myöntää rahaston varoista avustuksia ja stipendejä seurakunnallisiin ammatteihin opiskeleville nuorille ja hengellisen musiikin harrastuneisuuden perusteella myös alle 18-vuotiaille.

Kirkkoneuvosto käsitteli sille lähetetyn aloitteen koskien seurakuntien entisten kirkkoherrojen/pappien sekä suurmiesten- ja naisten hautojen ja hautamuistomerkkien kunnossapitoa seurakunnan kustannuksella. Aloitteen tekijät ovat Kirsti Leppäaho ja Ismo Virtanen.

Kirkkoneuvosto totesi, että asiaa on käsitelty seurakunnan kirkkovaltuustossa vuonna 1995 ja kirkkoneuvostossa edellisen liitoksen jälkeen vuonna 2008. Kirkkoneuvosto päätti, että hautojen perushoito tarjotaan aikaisempien päätösten mukaisesti seurakunnan kustannuksella sankarihaudoilla, Kannonkosken hautausmaalle haudattujen munkkien ja nunnien haudoille, Anna Kivimäen haudalle testamentin vastaanottamispäätöksen mukaisesti ja seurakuntaa yli 10 vuotta palvelleiden pappien haudoille 15 vuoden ajan kuolemantapausta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Kirkkoneuvosto kannustaa omaisia ja vapaaehtoisia keskenään sopimaan ja ottamaan vastuulle hautojen ja hautamuistomerkkien hoidon hautausmailla.

Haudanhoitomaksuihin esitetään noin 6 prosentin korotusta 1.1.2023 alkaen. Haudanhoitomaksut olivat samat vuosina 2021 ja 2022, mutta kuluneen vuoden aikana kustannukset ovat nousseet merkittävästi.  Hoitokaudelle ei tehdä uusia sopimuksia enää 9.6.2023 jälkeen. Hoitokausi alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun puoliväliin.

Kirkkoneuvosto teki kirkkovaltuustolle esityksen hautamaksuista 1.1.2023 alkaen. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan maksutuotoilla tulee kattaa 20-25 % kokonaiskustannuksista. Vuonna 2022 kustannukset ovat nousseet merkittävästi, joten 1.1.2023 alkaen hautaus- ja hautapaikkamaksuihin esitetään korotuksia: hautapaikkamaksuihin n. 13 prosentin ja hautausmaksuihin n. 6 prosentin korotusta.

Kirkkoneuvo päätti tilojen käyttömaksuista 1.1.2023 alkaen. Hinnat tarkistettiin edellisen kerran vuoden alusta eikä niihin ole tulossa korotuksia.

 

Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat kokonaisuudessaan luettavissa tästä!

3.12.2022 14.29