Uutislistaukseen

Saarijärven kirkkoneuvoston päätöksiä 25.8.2022

Saarijärven kirkkoneuvosto päätti aloittaa suunnittelun Kannonkosken kirkon siirtämiseksi kaukolämpöön nykyisen öljylämmityksen sijaan vuoden 2023 aikana. Lopullisen investointipäätöksen tekee kirkkovaltuusto hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi määräalan kauppaa Saarijärven kaupungin kanssa. Määräalan kaupassa Saarijärven kaupunki ostaa Saarijärven seurakunnalta 5,0 ha:n suurisen määräalan kiinteistöstä Tarvaala 729-408-3-106 (ns. Kirkkokallion alue) ja vastineeksi seurakunta saa kaupungilta kiinteistön Putakko 729-408-57-41 ja n. 7,3 ha:n suuruinen määräala kiinteistöistä Voudinmetsä 729-408-57-38, yhteensä n. 17 ha. Lisäksi kaupunki maksaa seurakunnalle 6 730 euroa.

Kirkkoneuvosto tarkasteli uudelleen 4.2.2021 tekemäänsä päätöstä Pylkönmäen hautausmaan hallinta-ajoista. Kirkkoneuvoston viime vuonna tekemän päätöksen jälkeen ja erityisesti sen jälkeen kun hallinta-aikakuulutukset laitettiin paikoilleen Pylkönmäen hautausmaalle, seurakunta sai useita kyselyitä ja jonkin verran eriäviä mielipiteitä asiaan liittyen minkä vuoksi seurakunta päätti tehdä mittavan tutkimuksen Pylkönmäen seurakunnan arkistossa ja selvittää hautausmaan historian erityisesti hallinta-aikojen kohdalla. Selvityksen perusteella ilmeni, että kirkkoneuvoston vuonna 2021 tekemää päätöstä täytyy muuttaa hautausmaan osasto 1 riveillä 1-8 ja 12-16 sijaitsevien hautapaikkojen kohdalta. Näillä riveillä sijaitsevia hautoja on yhteensä joitain kymmeniä, koska rivit ovat varsin lyhyitä.

Kirkkoneuvosto päätti, että Pylkönmäen hautausmaalla

1.    osasto 1 riveillä 1-8 ja 12-16 sijaitsevat hautapaikat ovat ainaishautoja ja niiden osalta hallinta-aikojen tarkastelu on tarpeetonta;

2.    osasto 1 muut hautapaikat ovat määräaikaisia sukuhautapaikkoja  (50 v)

3.    osasto 1 B kaikki hautapaikat ovat määräaikaisia sukuhautapaikkoja (50 v)

4.    osastot II ja III kaikki hautapaikat ovat määräaikaisia sukuhautapaikkoja (50 v)

Kirkkoneuvosto päätti palkata seurakuntaan määräaikaisen tiedottajan osa-aikaiseen (5 h/vko) työsuhteeseen 1.9.2022 – 31.8.2025 väliseksi ajaksi. Tiedottajana aloittaa Tanja Kyrönlahti, joka tehtäväkenttänä on koko seurakunnan alue, mutta erityisesti Kyyjärven, Karstulan ja Kivijärven alue.  Tanja Kyrönlahti työskentelee myös suntion sijaisena Saarijärven seurakunnassa. 

Kirkkoneuvosto totesi, että Karstulan kappeliseurakunnan alueen diakonin virka on täytetty määräaikaisesti 31.1.2023 saakka 60 % viransijaisella ja viransijaisena toimii Sairi Suominen. Virka avataan avoimeen hakuun myöhemmin syksyllä.

Kyyjärven kappeliseurakunnan suntion tehtävä muutettiin 100 % 1.9.2022 alkaen. Tehtävää hoitaa Juha Humalajoki, joka työskentelee suntion sijaisena myös Karstulan ja Kivijärven kappeliseurakunnissa.

Kirkkoneuvosto päätti hankkia uudet kotimaiset Toccata-merkkiset urut Kyyjärven kappeliin. Hankinnan arvo on 8 540 euroa.

2.9.2022 15.37