Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto kokoontui 5.5.2022

15.5.2022 16.39

Saarijärven seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 5.5.2022 ja teki seuraavia päätöksiä: 

Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakuntien tilinpäätökset vuodelta 2021 on tarkastettu tilintarkastajien toimesta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan saadun seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan vuoden 2023 veroprosentti on 1,75 % eli sama kuin vuodesta 2012 saakka. Päätöksessä otettiin huomioon seurakuntaliitoksen mukanaan tuoma kirkollisverotuloprosentin laskeminen Karstulan ja Kyyjärven kuntien alueilla, valtionvarainministeriön toimittaman verotuloarvion epävarmuus ja seurakunnan jäsenmäärän vähenemisestä tulevaisuudessa johtuva verotulojen määrän laskeminen.

Leirikeskus Mellikan maalämpöinvestoinnin urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Haapajärven LVI-rakentajat. Seurakunta saa hankkeeseen avustuksia yhteensä 45 000 euroa Business Finlandilta ja Kirkkohallitukselta.  

Kivijärven seurakuntatalon vesikattosaneerauksen urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Sisä-Suomen Kattokeskus.

Kirkkoneuvosto teki Kyyjärven Kyky ry:n kanssa maanvuokrasopimuksen Kyyjärven Harsunkankaalle. Vuokrattavan alueen koko on 64 m² ja alueelle sijoitetaan ulkokuntosali tai muu vastaava liikunta- tai harrastusalue. Kirkkoneuvosto onnittelee Kyyjärven Kyky ry:tä lentopallon Mestaruusliigapaikasta.

Kirkkoneuvosto päätti olla toteuttamatta määräalojen vaihtokauppaa Saarijärven kaupungin kanssa. Vaihtokaupassa Saarijärven seurakunta olisi luovuttanut kaupungille n. 5 ha määräalan kiinteistöstä Tarvaala 729-408-3-106 ja Saarijärven kaupunki olisi luovuttanut Saarijärven seurakunnalle n. 9 100 m² alueen määräalat Asemankannaksen alueelle. Lisäksi Saarijärven kaupunki olisi maksanut Saarijärven seurakunnalle kohteiden arvon erotuksena välirahaa 32 690 €.

Kirkkoneuvosto esittää Saarijärven kaupungille n. 5 hehtaarin alueen myyntiä Tarvaalan tilasta (729-408-3-106) suoralla kaupalla tai vaihtokaupalla metsätalousalueeseen.

Saarijärven seurakunta päivitti seurakunnan lähetyssopimuksia. Seurakunta tukee talousarviosta eri lähetysjärjestöjä 51 000 eurolla ja lisäksi kolehtituotoilla tuetaan lisäksi muita järjestöjä ja kohteita kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmien mukaisesti.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Karstulassa sijaitsevan Mattilan paritalon myyntiä 55.000 eurolla Seppo ja Tuula Tiaiselle, jotka ovat paritalon pitkäaikaiset vuokralaiset. Rakennuksessa on useita kunnostusta vaativia kohteita.