Uutislistaukseen

Saarijärven seurakunta lahjoittaa 30 000 euroa Ukrainan hyväksi ja muita kirkkoneuvoston päätöksiä 24.3.2022

Saarijärven kirkkoneuvoston päätöksiä 24.3.2022

----

Saarijärven seurakunta lahjoittaa Takamäen lähetysrahaston kautta 30 000 euroa Ukrainan sodan uhreille ja pakolaisille, erityisesti lapsille perheille. Avustus kohdentuu kolmen eri kirkon avustus- ja lähetysjärjestön kautta: Kirkon ulkomaanapu, Kylväjä ja Suomen Lähetysseura. Takamäen lähetysrahasto on Karstulan seurakunnasta seurakuntaliitoksen myötä Saarijärven seurakunnalle siirtynyt rahasto, joka on perustettu Anselmi Takamäen pyynnöstä ja jonka tavoitteena on lähetystyö ja lasten auttaminen.

---

Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa syksyn 2022 seurakuntavaaleihin liittyen kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan kokoonpanoksi seuraavaa:

Vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet: Jarmo Autonen, Olavi Vuori, Heikki Tarvainen, Anna-Liisa Talaskivi, Maija Hintikka (Kannonkoski), Marita Pasanen (Kivijärvi), Raimo Tamminen (Kyyjärvi), Tarja Oikari (Karstula), Liisa Mäkinen (Pylkönmäki).

Vaalilautakunnan varajäsenet: Kirsi Saari (Kannonkoski), Kaija-Leena Kaunonen, Anita Hänninen, Aino Rautiainen, Jukka Kainulainen (Kannonkoski), Hannu Ahonen (Kivijärvi), Satu Kainu (Kyyjärvi), Tapani Lahti (Karstula), Raimo Suuronen (Pylkönmäki)

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää, että

• vaaleissa toimitaan yhtenä äänestysalueena;

• varsinaisena vaalipäivänä 20.11 seurakunnassa on yksi äänestyspaikka Saarijärven kirkko, jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan;

• nimetä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi rovasti Olavi Vuoren. 

Kirkkoneuvosto totesi, että vaalin ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta ja ennakkoäänestys voidaan järjestää myös kappeliseurakuntien kirkoissa, seurakuntataloissa tai muualla.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntavaalien pakolliset viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan paikallislehdissä Sampo-lehdessä ja Viispiikkisessä. Lisäksi ehdokaslistojen yhdistelmä ja muita ei-pakollisia vaalimarkkinointi-ilmoituksia voidaan julkaista muissa medioissa esim. Saarijärveläisessä.

Kirkkoneuvosto allekirjoitti Saarijärven seurakunnan, Karstulan seurakunnan, Karstulan seurakunnan hautainhoitorahaston ja Kyyjärven seurakunnan tilinpäätökset tilikaudelta 2021. Kokonaisuutena vuosi meni kaikilla kolmella seurakunnalla kohtuullisesti.

Saarijärven seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 3.236,81 euroa alijäämäinen. Kirkollisverotuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 56 623 euroa ja olivat yhteensä 2 023 217 euroa, veroprosentti 1,75 %.

Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakunnat päättivät vuonna 2021, että keskenäistä laskutusta seurakuntaliitokseen liittyen (henkilöstö- ja hankintakulut) ei toteuta sen työläyden vuoksi ja koska seurakuntaliitoksesta johtuen 1.1.2022 kolmen seurakunnan edellisten vuosien ali- ja ylijäämät yhdistyvät joka tapauksessa. Saarijärven seurakunta vastasi seurakuntaliitokseen liittyvistä kuluista ja tämän vuoksi tilinpäätös on alijäämäinen.

Karstulan seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 141 863,41 euroa ylijäämäinen. Karstulan seurakunnan päättäjien ja työntekijöiden pitkäjänteinen työ ja investointien siirtäminen seurakuntaliitoksen jälkeiseen aikaan on selkein syy ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Karstulan seurakunnan aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen jälkeen 1.1.2022 yhteiseen seurakuntaan siirtyvä kumulatiivinen ylijäämä on 82 346,09 euroa. Seurakuntaliitoksessa siirtyy mukana myös Karstulan seurakunnan 155 936 euron pitkäaikainen laina.

Karstulan hautainhoitorahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämä on 3 245,74, mutta aikaisempien vuosien alijäämää on 10 355,85 euroa ja se katetaan Saarijärven seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä.

Karstulan hautainhoitorahasto on lakkautettu Karstulan kirkkovaltuuston päätöksellä päättymään 31.12.2021. Karstulan seurakunnan hautainhoitorahaston jäljellä olevat sitoumukset siirretään osaksi Saarijärven seurakunnan talousarviokirjanpitoa ja vanhoihin sopimuksiin liittyvät hautojenhoitovelvoitteet hoidetaan sopimusten mukaisesti.

Kyyjärven seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 2 369,73 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan Saarijärven seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämästä, samoin kuin Kyyjärven seurakunnan edellisten tilikausien alijäämä 32 408,57 euroa.

----

Saarijärven seurakunta laittaa myyntiin kaksi osakehuoneistoa Karstulassa. Molemmat osakehuoneistot tulevat avoimeen myyntiin ja kaupoista tehdään päätös kirkkoneuvostossa.

24.3.2022 20.14