Karstulan seurakuntatalon tilanne 

Syksyllä 2021 seurakunta sai tietoonsa epäilyjä huonosta sisäilmasta Karstulan seurakuntatalolla.  Työnantajan on huolehdittava työtilojen työturvallisuudesta, joten vuoden 2022 talousarvioon varattiin varoja kuntotarkastukseen, joka tehtiin kesällä 2022. Lisäksi syksyllä 2022 työntekijöille toteutettiin oirekysely, jonka mukaan 90 % talossa työskentelevistä koki huoneilman huonoksi ja maakellarimaiseksi. Silmäoireita, nenän ärsytystä, tukkoisuutta sekä yskää oli kaikilla. 

Tämän jälkeen seurakunta tilasi WSP:n asiantuntijat ottamaan 25 materiaalinäytettä seurakuntatalosta. Näytteet otettiin viikolla 47. 

 

Karstulan seurakuntatalon tilanne (päivitetty 30.6..2023)

Karstulan seurakuntalo ei ole käytettävissä tilaisuuksiin, toimintaan tai työpisteenä seurakunnan työntekijöille. Kirkkovaltuusto on päättänyt hakea Karstulan kunnalta seurakuntatalolle purkulupaa. 

Seurakuntatalosta on tehty kuntotutkimukset vuosina 2016 ja 2022 ja viimeisimmät mikrobianalyysit marraskuussa 2022. Näiden tulosten ja seurakunnan työntekijöiden oirekyselyn perusteella seurakuntatalo ei ole turvallinen työskentelypaikka tai kokoontumistila. 

Kuntotarkastuksen tuloksista ja Karstulan seurakuntatalon tilanteesta järjestettiin avoin yleisöinfo Karstulan kirkossa 31.1.2023 klo 18-19. 

 

Kirkkoneuvosto käsitteli Karstulan seurakuntatalon tilannetta kokouksessaan 2.2.2023 ja päätti seuraavaa: 

Karstulan seurakuntatalo pidetään suljettuna toistaiseksi talon mikrobivaurioiden vuoksi. Väistötiloina käytetään Karstulan kirkkoa, Punaista tupaa ja virastotaloa. Virastotalon kuntotutkimus mikrobianalyyseineen valmistuu helmi-maalikuussa, jonka jälkeen talon käyttöä väistö- ja työtilana arvioidaan uudelleen. Työalat voivat lisäksi vuokrata erillisryhmien käyttöön muita tiloja kevään 2023 ajaksi. 

Seurakunta on tilannut Rakennuspalvelu Keijo Siroselta virastotalon kuntotutkmuksen ja WSP:ltä virastotalon mikrobianalyysitutkimukset. 

Seurakunta tilaa asiantuntijalausunnot seurakuntatalon peruskorjauksen kustannusarviosta ja sen vertaamisesta uudisrakentamisen kannattavuuteen. Seurakunta tilaa myös laskelman seurakuntatalon purkukustannuksista ja kartoittaa muita mahdollisia ratkaisuja Karstulan kokoontumistilojen suhteen, koska kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan pidempiaikaisia väistötiloja vähintään vuoden ajaksi. 

Kirkkoneuvosto käsitteli Karstulan virastotalon kuntoa ja väistötiloja kokouksessaan 9.3.2023 ja päätti seuraavaa:

Kirkkoneuvosto totesi, että WSP Finland on toimittanut Karstulan virastorakennuksen kuntotutkimuksen ja että virastorakennuksesta otetuista yhdeksästä näytteestä neljässä on selvää mikrobikasvustoa ja kolmessa epäily mikrobikasvustosta. Virastorakennuksen tilojen käyttö seurakuntatalon väistötiloina ei ole järkevää rakennuksen mikrobivaurioiden vuoksi. Kuntotutkimuksen perusteella virastorakennus on siinä kunnossa että seurakunnan on päätettävä pidetäänkö ja peruskorjataanko virastorakennus vai luovutaanko siitä (myynti tai purkaminen).  

Karstulan virastotalo on valmistunut vuonna 1986 ja seurakuntatalo vuonna 1973. Karstulan vuonna 2019 valmistuneessa asemakaavassa molemmat ovat suojeltu merkinnällä sr-2. On harmillista, että asemakaavan valmisteluvaiheessa kuntaan ei ole toimitettu vuonna 2016 valmistunutta kuntotutkimusta, josta rakennuksen huono kunto ja välttämätön tarve merkittävillä muutos- ja korjaustoimille olisi tullut ilmi.  

Jos seurakunnan kirkkovaltuusto päätyy siihen, että rakennusten purkaminen on seurakunnan kannalta järkevin ratkaisu, tulee ensin hakea lupaa poiketa kaavasta ja sen jälkeen vasta purkulupaa. Kirkkohallitus ei myönnä avusta purkamiseen, mutta ei myöskään aseta mitään ehtoja purkamiselle, koska rakennusten suojelustatus on vain asemakaavassa. 

Kirkkoneuvosto päätti vuokrata As Oy Karstulan Säästökulmasta vuokrahuoneiston seurakunnalle väistötiloiksi. Kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikön toteuttamaan tilaan seurakunnan tarvitsemat muutostyöt. 

Kirkkoneuvosto päätti, että Karstulan virastotalo suljetaan toistaiseksi heti kun vuokrattavat väistötilat ovat käytettävissä. Kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikön tilaamaan virastotalosta asiantuntijalausunnon sen peruskorjauksen kustannusarviosta.  

 

Kirkkovaltuuston päätökset 16.5.2023: 

Kirkkovaltuusto päätti seurakunnan tilaamien laskelmien ja kuntoarvioiden perusteella aloittaa Karstulan seurakuntatalon ja virastotalon alueelle kaavan poikkeamisluvan ja/tai asemakaavan muutoksen ja hakea Karstulan seurakuntatalolle purkulupaa talon laajojen mikrobivaurioiden, korkeiden korjauskustannusten ja seurakunnan tuleviin tarpeisiin soveltumattomuuden vuoksi. 

Virastotalo laitetaan myyntiin  ja jos rakennuksesta ei saada vähintään 20.000 euron tarjousta 31.8.2023 mennessä, haetaan virastotalolle purkulupaa talon mikrobivaurioiden, olemattomaan muunneltavuuteen ja seurakunnan tuleviin tarpeisiin soveltumattomuuden vuoksi. 

Karstulan uusien kokoontumistilojen hankevalmistelu aloitetaan ja uusien kokoontumistilojen osalta linjataan seuraavat perusperiaatteet:

  • tilojen koko mitoitetaan Karstulan väestöennusteen ja vähintään 30 vuoden käyttöiän mukaan ja
  • maksimineliömääränä suunnittelussa pidetään n. 400 neliötä (sisältäen tekniset tilat)
  • tilojen osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa:
    • uusi, korkeintaan 400 neliöinen seurakuntakoti monitoimitila kirkossa ja toimistotilat muualla
  • tiloista halutaan mahdollisimman monikäyttöiset, aikaa kestävät ja käyttökustannuksiltaan edulliset.

 

Tiedotusvastuu asiasta on talousjohtaja Emilia Jalomäellä