Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 16.12.2021

1.1.2022 13.46

 

Kirkkovaltuusto päätti hautamaksuista vuodelle 2022 kirkkoneuvoston esityksen mukaan. Hautaustoimilaki edellyttää, että maksujen perusteet ovat samat kaikille, joilla on kotipaikkaoikeus seurakunnan hautausmaalle. Lain mukaan maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset eikä hautojen hoitoon tai hautaukseen saa käyttää kirkollisverovaroja. Hautaustoimi on kirkon lakisääteinen tehtävä ja hautausmaiden ylläpito tulee kustantaa valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksuilla siten, että kirkollisverotuloja ei tarvitse käyttää hautaustoimen tehtäviin.

Saarijärven seurakunnan kaikilla hautausmailla arkkuhautauksen hinta on paikkakuntalaisille 450 euroa, ulkopaikkakuntalaisille 600 euroa. Uurnahautauksen hinta paikkakuntalaiselle 120 euroa ja ulkopaikkakuntalaiselle 150 euroa. Paikkakuntalaiselle hautapaikka (50 vuotta) maksaa 150 euroa ja ulkopaikkakuntalaiselle 350 euroa. Maksuissa ei ole korotusta vuoteen 2021 verrattuna.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti vuoden 2022 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Vuoden suurimmat investoinnit ovat Mellikan maalämpöinvestointi, Kivijärven seurakuntatalon kattoremontti, Saarijärven ja Karstulan kirkkojen äänentoistojärjestelmien uusiminen ja Saarijärven kirkon urkujen sähköjen korjaus. Yhteiset, tärkeimmät painopistealueet ovat 1. Seurakuntaliitos, laajentuneen seurakunnan perustehtävän hoitaminen. 2. Palautuminen koronaepidemian rajoitustoimista normaaliin seurakuntaelämään, jossa jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ja toiminnan keskus. 3. Seurakuntalaisten kohtaaminen elämän taitekohdissa. 4. Rohkaisemme ja tuemme seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön sekä kehitämme sitä. 5.Seurakuntayhteyteen kutsuminen ja yhteyden vahvistaminen. Myös seurakuntavaalit syksyllä 2023 värittävät vuotta.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti vuodelle 2021 isätalousarvio II:n, jonka kokonaisvaikutus budjettiin on -52.670 euroa.

Kirkkovaltuusto

1. päätti myydä Mia Hautalalle, Milja Hautalalle, Kari Hautalalle ja Riitta Hautalalle noin 4,2 hehtaarin suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan kaksikymmentäkaksituhatta viisisataa (22.500) euroa; ja esittää myyntipäätöksen vahvistamista tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle;

2. päätti myydä Riitta ja Richard Sarenille noin 0,7 hehtaarin suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan kuusituhatta (6.000) euroa; ja esittää myyntipäätöksen vahvistamista tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle;

3. päätti myydä Anne Hakkaraiselle ja Juha Manniselle noin 0,7 hehtaarin suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan kuusituhatta (6.000) euroa; esittää myyntipäätöksen vahvistamista tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle;

4. päättää myydä Anne ja Esko Kainulaiselle noin 0,7 hehtaarin suuruisen määräalan Lepistön tilasta (265-403-12-36), hintaan kuusituhatta (6.000) euroa; ja esittää myyntipäätöksen vahvistamista tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle.