Nyt on aika asettautua ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin!

8.8.2018 11.00

Saarijärven seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa valitaan seurakunnan korkein päättävä elin kirkkovaltuusto vuosille 2019-2022. Vaaleissa on perinteisesti ollut kolme ehdokaslistaa, Saarijärven-Pylkönmäen yhteinen lista sekä Kivijärven ja Kannonkosken omat listat.

On tärkeää, että seurakuntavaaleihin tulee mahdollisimman laaja edustajisto, jotta kaikkien ääni kuuluu seurakuntamme korkeimmassa päättävässä elimessä. Siksi ehdokkaita on hyvä olla koko seurakunnan alueelta, kyläkunnilta ja erilaisista toimijoista. Nyt on aika asettaa ehdokkaita tai asettua itse ehdokkaaksi, jotta sinullekin tärkeät asiat tulisivat huomioiduiksi ja kuulluksi yhteisessä päätöksenteossa ja seurakunnan kehittämisessä. Kirkkovaltuusto päättää mm. seurakunnan taloudesta, viroista, kiinteistöistä, valitsee kirkkoneuvoston ja kappeliseurakuntien kappelineuvostot.

Ehdokkaaksi asettautuminen on tehty Saarijärven seurakunnassa helpoksi. Ehdokkaaksi voi asettautua valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle täyttämällä suostumuslomakkeen, joita saa kirkkoherranvirastosta, puh. 040-1534736 tai seurakunnan kotisivuilta www.saarijarven seurakunta.fi/seurakuntavaalit. Täytetyt ja allekirjoitetut suostumuslomakkeet palautetaan kirkkoherranvirastoon tai suoraan valitsijayhdistysten asiamiehille hyvissä ajoin siten, että asiamiehille jää aikaa täyttää asiakirjat ja asettaa ehdokkaat ehdokaslistoille. Ehdokasasettelu päättyy 17.9. ja viimeistään tuolloin valitsijayhdistysten asiamiesten on palautettava valitsijayhdistysten perustamiskirjat ehdokaslistoineen kirkkoherranvirastoon. Siksi ehdokkaiden on syytä toimittaa suostumuslomakkeensa hyvissä ajoin ennen tätä määräpäivää, jotta heidät ehditään asettamaan ehdokaslistoille.

Ehdokkaaksi asettuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt Saarijärven seurakunnan jäsen. Jos tunnet seurakunnan edustamat arvot omaksesi ja haluat antaa panoksesi kotiseurakunnan kehittämiseen, niin nyt on aika asettua ehdokkaaksi.

Jarmo Autonen, kirkkoherra

« Uutislistaukseen