Avoinna vuorotteluvapaan sijaisuus diakoni, diakonissa

4.7.2018 12.59

Saarijärven seurakunta etsii diakonia vuorotteluvapaan sijaiseksi 1.10.2018 alkaen kuuden kuukauden ajaksi. Sijaisen on täytettävä vuorotteluvapaan ehdot eli
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijaiseksi voidaan palkata diakoni, diakonissa tai muun vastaavan koulutuksen suorittanut henkilö, esimerkiksi sosionomi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Sijaisen työtehtävät sovitaan tarkemmin sopivan henkilön löydyttyä. Sijaiseksi etsitään oma-aloitteista, vuorovaikutustaitoja omaavaa henkilöä, joka pystyy itsenäiseen työhön laajan seurakunnan alueella. Työtä tehdään nelihenkisen diakonitiimin jäsenenä.

Mahdollisuus käyttää autoa työtehtäviin on ehdoton edellytys. Sijaiselta edellytetään KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen ( T-lomake ) esittämistä.

Virkaan valittavan on oltava Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus KirvesTes:in mukainen

Haku päättyy 31.08.2018

Jätä hakemus: Saarijärven seurakunta, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi. Kuoreen merkintä "Vuorotteluvapaan sijaisuus"

Lisätietoja Tarja Salminen puh.040 537 7182, tarja.salminen@evl.fi

« Uutislistaukseen