Uutislistaukseen

KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 12.10.2023

Kirkkoneuvosto päätti julistaa avoimeksi Karstulan alueen diakonian viran ja Saarijärven alueen toisen diakonian viran. Hakuilmoitus julkaistaan 13.10.2023, hakuaika päättyy 24.11.2023 ja  valintapäätös tehdään 7.12.2023 kirkkoneuvoston kokouksessa.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi maankäyttösopimuksen rakennusoikeuskorvausesityksen Paavontien ja Urheilutien kulmauksessa olevasta alueesta. Saarijärven keskustan alueelle kaupungin aloitteesta valmisteltu asemakaavan päivitystä. Seurakunta maksaa kaupungille maankäyttösopimuksen mukaan korvausta 3.642 euroa.  

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että Kyyjärven seurakuntapastori Tarja Sulkala on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.4.2024.Kyyjärven seurakuntapastorin virka tulee myöhemmin avoimeksi kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä.  

Kirkkoneuvosto nimitti yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajaksi Jukka Ruusuvirran.  

13.10.2023 07.33