Saarijärven seurakunta myi syksyllä 2019 määräaloja ja saaria. Seurakunta sai määräpäivään mennessä 14 tarjousta. Kirkkovaltuusto päätti 12.12.2019 tarjousten perusteella myydä kohteen nro 4 (Tarvaalan tilasta 0,8 hehtaarin määräala) 3.505 euron hintaan ja kohteen 5a (Tarvaalan tilasta Kallinjärvessä sijaitseva Myllysaari) 5.000 euron hintaan. Kaupat menevät vielä Kirkkohallituksen vahvistettaviksi. Muita tarjouksia ei hyväksytty.

Saarijärven seurakunta tahtoo kiittää kaikkia kiinnostuneita ja toivottaa rauhallista adventinaikaa!

 

ALKUPERÄINEN MYYNTI-ILMOITUS:

Kirkkoneuvoston 6.6.2019 (§ 92 ja 93) tekemän päätöksen mukaisesti Saarijärven seurakunta on päättänyt laittaa myyntiin 13 pientä määräalaa tai saarta ja lisäksi 140 hehtaaria entistä turvetuotantoaluetta Pylkönmäellä. 

Myytävät määräalat ja saaret ovat seuraavat (suluissa on mahdolliset kaavakartat ja -selitteet  ladattavissa pdf-tiedostoina, päivitetty 16.9.2019):

Saarijärvellä:

1. Lahja-Kivimäki 7299-406-2-181, pinta-ala 2,9 ha;

2. Lahja-Kivimäki 729-406-2-181, pinta-ala 0,6 ha;

3a & 3 b. Lahja-Kivimäki 729-406-2-245, pinta-ala 1,4 ha ja 1,1 ha (Lahja-Kivimäki 3 b kaavakartta ja kaavaselite)

4. Tarvaala 729-408-3-106, pinta-ala 0,8 ha

5a & 5b & 5c & 5d Tarvaala 729-408-3-106, Myllysaari 0,7 ha, osa Kallinsaaresta 0,5 ha, Virtasaaressa pala peltoa 0,3 ha ja Ryöppäläntien varressa 0,6 ha (Tarvaala 5a ja 5b sekä Heinäjoen Myllytontti kaavakarttakaavaselite ja rakennusoikeudet  , Tarvaala 5 d kaavakartta)

6. Heinäjoen Myllytontti 729-408-3-103, pinta-ala 1,6 ha (Tarvaala 5a ja 5b sekä Heinäjoen Myllytontti kaavakartta, kaavaselite ja rakennusoikeudet)

Pylkönmäellä:

7. Mäkelä 729-413-27-8, pinta-ala 1,8 ha

Kannonkoskella:

8a & 8b Ojala 216-404-1-778, Lehtosaari 0,5 ha ja Murtosaari 0,7 ha (Lehtosaari ja Murtosaari 8a ja 8 b kaavakartta ja kaavaselite)

Pylkönmäellä myydään kolmena osana noin 140 hehtaarin alue entistä turvetuotantoaluetta:

9a. n. 45 hehtaaria

9b. n. 37 hehtaaria

9c. n. 60 hehtaaria (rajoittuu Viitalammiin, kaavakartta ja kaavaselite).

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen ”Saarijärven seurakunta, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi” viimeistään perjantaina 25.10.2019 klo 15.000 mennessä. Kirjekuoren päällä tulee merkitä ”Tarjoukset”

Jokaista kohdetta/tilaa kohden erillinen tarjousasiakirja – ei kahden kohteen tietoja samaan tarjoukseen. Yhdessä kirjekuoressa voi olla useampi tarjousasiakirja.

Jokainen tarjous on eriteltävä kohteen tunnuksella (1-9 ja lisäksi mahdollinen pikkukirjain)

Kaikkia kauppoja koskevat ehdot:

Seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta.

Viime kädessä kirkkohallitus vahvistaa/hylkää tehdyt tarjoukset.

Seurakunta ei järjestä kohteissa näyttöjä. 

Ostaja maksaa varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta, kaupanvahvistajan palkkion 120 euroa ja lainhuudatusmaksun 119 euroa Maanmittauslaitokselle. Ostaja vastaa myös lohkomiskustannuksista.

Omistus- ja hallintaoikeus sekä vaaranvastuu kaupan kohteisiin siirtyy ostajalle heti kun koko kauppahinta on maksettu ja kun kirkkohallituksen päätös on saanut lain voiman.

Myyntiliite, joka sisältää kaikkien kohteiden kartat, kiinteistörekisterinumerot, esittelytekstit, kaupan ehdot ja tiedot tarjousten jättämisestä, on ladattavissa tästä linkistä. Kannonkoskella sijaitsevista Lehtosaaresta ja Murtosaaresta (8a ja 8b) on metsänhoitoyhdistyksen arvio, joka on ladattavissa tästä linkistä.

Lisätietoja antaa: Saarijärven seurakunnan talousjohtaja Emilia Jalomäki ma 2.9.2019 alkan puh. 040 1534 392, emilia.jalomaki@evl.fi

Jokaisesta tilasta on saatavilla kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus ja rasitustodistus. Ne voi tilata tilan nimellä osoitteesta saarijarvi@evl.fi.