Varhaisnuoret ja isonen

 

Isonen on esikuvana ja ohjaajana myös pienemmille kuin rippikoululaisille. Perusajatus on edelleen sama, mutta pienten kanssa täytyy ottaa muutama asia huomioon. 

 

Seurakunnissa tehdään muutakin nuorisotyötä kuin isostoimintaa ja rippikoulua. Varhaisnuorisotyöllä tarkoitetaan 7-14 vuotiaille suunnattua toimintaa. Isoskoulutus antaa mahdollisuuden toimia varhaisnuorten kerhonohjaajana, sekä ohjaajana varhaisnuorten leireillä. Sinällään isosen tehtävä ei poikkea varkkarien kanssa touhutessa esimerkiksi rippikoululaisten kanssa tekemiseen verrattuna.

Ikähaarukkana 7-14 on aika laaja. Esimerkiksi 7-vuotiaat ja 13-vuotiaat eivät oikein toimi samassa kerho- tai leiriporukassa, kehitys isommissa on jo aika paljon pidemmällä. Meillä onkin tehty selkeästi jako niin, että jotkut kerhot on suunnattu 1-3-luokkalaisille ja toiset taas on suunnattu 4-6 luokkalaisille. Samaa jakoa on tehty myös leireille. Tämä on tehty siksi että pienet eivät jäisi isojen jalkoihin. 

Varkkarien kanssa työskennellessä täytyy siis olla kartalla siitä, minkä ikäisiä lapset ovat ja näin ollen hieman perehtyä siihen, mitä kaikkea voidaan odottaa ja edellyttää. Nämä asiat vaikuttavat esimerkiksi hartauksien, aktiviteettien, opetushetkien ja myös leikkien järjestelyihin. Mitä pienemmät touhuajat, sitä enemmän täytyy miettiä sitä, kuinka asia heille esitetään, opetetaan ja kerrotaan niin, että he ymmärtävät mistä on kyse. Monesti asioiden yksinkertaistaminen, havainnollistaminen ja tekemisen kautta oppiminen on paikallaan. Lapsia ei pidä kuitenkaan aliarvioida!

Leikeissä ja iltaohjelmissa on todella tärkeää että leikkien vetäjä tietää säännöt, ja osaa selittää ne riittävän selvästi. On aina myös selkeämpää, jos vain yksi isonen selittää leikin sääntöjä kerrallaan. Turvallisuus on myös otettava huomioon: lapset saattavat innostuessaan unohtaa katsoa jalkoihinsa, jolloin kaatumiset ovat enemmän kuin todennäköisiä. Iltaohjelmissa taas täytyy olla sopivasti tekemistä, lapset harvemmin jaksavat istua pitkään paikallaan. 

Tärkeää, voisiko jopa sanoa tärkeintä, isoselle on olla esimerkkinä ja kristityn nuoren mallina lapsille. Tämä tarkoittaa sitä, että saat olla oma itsesi, mutta muista olla tasapuolinen, reilu ja ystävällinen kaikkia kohtaan. Myös niitä kaikista vilkkaimpia ja äänekkäimpiä kohtaan. Monesti heillä on suuri tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja huomatuksi, jättäen helposti hiljaisemmat varjoonsa. Lapset tarvitsevat myös monessa asiassa apua. Auta niitä jotka apua tarvitsevat mutta vältä puolesta tekemistä. 

 

Alkulämmittely: Mieti eroja esimerkiksi 3-luokkalaisen ja rippikoululaisen välillä. Kuinka puheet eroavat toisistaan, miten pienempi pitää ottaa huomioon? Kuinka pienempien ohjaaminen eroaa isompien ohjaamisesta?

 

Kysymys 1: Miten pienten hartaus eroaa vaikkapa rippikoululaisten hartaudesta?

Kysymys 2: Mitä kaikkea otat huomioon varkkarien leikittämisessä?

Kysymys 3: Kuinka varkkarileirin iltaohjelma eroaa riparin iltaohjelmasta?

Kysymys 4: Mitä kaikkea muuta otat huomioon kun olet pienempien lasten kanssa?

Kysymys 5: Mitä pienemmiltä lapsilta voi oppia?

 

 

 

 

Isko 1: Varhaisnuoret
Lomakkeen lähettäminen epäonnistui! Tarkasta, että olet syöttänyt kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.

Tietosuojasta

Mikäli lomakkeella kerätään henkilötietoja, huomioidaan siinä EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Jos kerätyt henkilötiedot koskevat alle 13-vuotiasta henkilöä, tulee tietojen antajana olla hänen huoltajansa. Tietosuojaseloste löytyy verkkosivun alatunnisteessa olevan linkin kautta.